DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu w różnych przedziałach wiekowych:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

 
Nasze doświadczenie

 

Współpraca Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej z Zakładem Poligraficznym SINDruk została zainicjowana w 2016 r. Jej istota jest połączenia doświadczeń drukarskich Zakładu Poligraficznego SINDruk i jego wieloletniej współpracy z instytucjami muzyczno-kulturalnymi w Polsce (Filharmonia Narodowa, NIFC, NCK) oraz merytorycznej fachowości Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w obszarze szeroko pojętej muzyki (publikacje artystyczne: nagrania płytowe, nutowe) i muzykologii (monografie naukowe, czasopismo naukowe).

 

 

Z historii Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu...

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej prowadzi także działalność wydawniczą. Ośrodek ten był współwydawcą nowego modlitewnika-śpiewnika Droga do nieba oraz jego wersji niemieckojęzycznej Weg zum Himmel. Jedna z odnowionej wersji Drogi do nieba oraz Weg zum Himmel została wydana z zapisem nutowym linii melodycznych. Wykładowcy DIMK włączyli się także w opracowanie pierwszego i drugiego wydania Chorału Opolskiego. Czterotomowy Chorał Opolski wydawany był w latach 1985–1993, natomiast trzytomowy Chorał „Droga do nieba”. Akompaniament organowy do śpiewów z katolickiego modlitewnika i śpiewnika „Droga do Nieba” w latach 2008–2009. Na potrzeby duszpasterstwa mniejszości niemieckiej zostało przygotowane podobne wydawnictwo w języku niemieckim.

 

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu wykładowców Studium Muzyki Kościelnej powstało fachowe czasopismo dla muzyków kościelnych: organistów, dyrygentów i animatorów życia muzycznego w parafiach pt. Muzyka w Liturgii. Pierwszy numer tego kwartalnika ukazał się w Wielkim Poście w 1986 r. Jego redaktorem był Remigiusz Pośpiech.

Czasopismo to wydawane było do 1994 r. przez Referat Liturgiczno-Muzyczny Kurii Biskupiej w Opolu. Natomiast od 1995 r. wydawany jest półrocznik Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego – Liturgia Sacra. Jego misją jest naukowa refleksja nad zagadnieniami z dziedziny liturgii, muzyki i szeroko pojętej sztuki różnych obrządków chrześcijańskich.

 

Do innych publikacji książkowych, w których wydanie zaangażowani byli pracownicy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, należą:

J. KOBIENIA, F. KOENIG, S. PAWIŃSKI, J. WALOSZEK, Fatimskiej Pani – modlitewnik i śpiewnik fatimski, Opole 2012.

J. WALOSZEK, A. BĄCZKOWICZ, M. BLECHINGER, J. CHUDALA, G. CYRYS, F. KOENIG, W. KRAWIEC, B. STĘPIEŃ, Fatimskiej Pani – Akompaniament organowy do modlitewnika i śpiewnika fatimskiego, Opole 2012.

G. POŹNIAK, Katalog organów diecezji opolskiej, cz. I, Opole 2014.

G. POŹNIAK, Szkoła organistowska w Opolu w latach1974–2014, Opole 2014.

G. POŹNIAK, Katalog organów diecezji opolskiej, cz. II, Opole 2015.

G. POŹNIAK, Opolski krajobraz organowy, Opole 2017.

G. POŹNIAK, Katalog organów w kościołach ewangelickich Opolszczyzny, Opole 2017.

J. WALOSZEK, Psallite Domino Sapienter, t.II – Typiczne melodie do Liturgii Godzin. Akompaniament organowy, Opole 2018.

J. WALOSZEK, M. BLECHINGER, A. KOZAK, M. LAMM, M. MANDALKA, B. STĘPIEŃ, Psallite Domino Sapienter – Typiczne melodie do mszy świętej, Opole 2018.

 

Bajki dla dzieci, do których należą 4 bajki wydane w serii „Nieoczekiwani goście opolskiej katedry”, autorstwa Michała Alico: Gołąb pocztowy Julian, Mała myszka Cysia, Zaspany kot Kazimierz i Wesoły pies Marbut; Pajęczyna, Biedronka Ilonka i jej kropeczki oraz Pusta sala to kolejne bajki Michała Alico. Są też 3 bajki muzyczne: Zosia i stary fortepian, której autorem jest Marcin Mikrut-Filipak, (bajka wyróżniona w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim Muzyka jest piękna bajka dla dzieci, zorganizowanym przez DIMK), Muzyczne trasy Rytmokia Jolanty Wiśniewskiej oraz O organach z dziećmi i dla dzieci ks. Grzegorza Poźniaka.

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej jest współorganizatorem konferencji organoznawczych Śląskie organy i współwydawcą materiałów pokonferencyjnych. Owocem tego jest pięć tomów studiów dotyczących śląskich organów:

1. G. POŹNIAK, P. TARLINSKI (red.), Śląskie organy. Materiały konferencji

organoznawczej zorganizowanej przez Zakład Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Studium Muzyki Kościelnej w dniu 25 kwietnia 2007 roku, Opole 2007.

2. G. POŹNIAK, P. TARLINSKI (red.), Śląskie organy II. Materiały konferencji

organoznawczej zorganizowanej przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Studium Muzyki Kościelnej w dniu 30 marca 2011 roku, Opole 2011.

3. G. POŹNIAK, P. TARLINSKI (red.), Śląskie organy III. Materiały konferencji organoznawczej zorganizowanej przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w dniu 20 marca 2013 roku, Opole 2013.

4. G. POŹNIAK, P. TARLINSKI (red.), Śląskie organy IV. Materiały konferencji

organoznawczej zorganizowanej przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w dniu 18 marca 2015 roku, Opole 2015.

5. G. POŹNIAK, (red.), Śląskie organy V. Materiały konferencji organoznawczej

zorganizowanej przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w dniu 5 kwietnia 2017 roku, Opole 2017.