DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Tadeusz Gałuszka przechodzi na emeryturę

 

W niedzielę 24 listopada w parafii pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich podczas Mszy św. o godz. 11.30 nastapiło pożegnanie Tadeusza Gałuszki – muzyka kościelnego, przez 50 lat związanego z parafią.

 

Fot. Agnieszka Pospiszyl

Tadeusz Gałuszka urodził się 23 VII 1942 r. w Frydrychowicach koło Wadowic. W 1960 r. ukończył Salezjańską Szkołę Organistowską w Przemyślu. Pierwszą pracę jako organista podjął w Tarnowie. Tam uczył się także śpiewu solowego. Następnie pracował w Głębinowie koło Nysy. 1 VIII 1963 r. na prośbę ks. Faustyna Zbaniuszka – ówczesnego proboszcza parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, objął tam funkcję organisty. Prowadził również chór parafialny i scholę dziecięcą. W 1980 r. ks. bp A. Nossol powołał go na członka Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej. Aktywnie współpracował przy redakcji I wydaniu Chorału Opolskiego. W latach 1980–2003 był nauczycielem muzyki w Studium Organistowskim (Studium Muzyki Kościelnej) w Opolu. Przez pewien czas pracował również w Domu Kultury w Strzelcach Opolskich.

Tekst za Gazetką parafialną parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich