DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwa DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to cztery specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

oraz Żeński Chór Międzyzakonny
Spotkanie z księżmi proboszczami i rodzicami uczniów DIMK

W dniu 1 lutego br. gośćmi DIMK byli księża proboszczowie oraz rodzice uczniów naszej szkoły.
Spotkanie rozpoczęło się w kościele seminaryjno-akademickim brewiarzową Modlitwą w ciągu dnia.
W swoim przemówieniu dyrektor DIMK przedstawił pokrótce historię diecezjalnej szkoły organistowskiej, warunki, w jakich uczą się uczniowie oraz sposób zorganizowania szkoły, jej cele i założenia.

 

Uczniowie zaprezentowali się w ramach małej muzycznej prezentacji.

KOCHOŃ PIOTR (ROK II) – W. Żeleński – W żłobie leży
(klasa organów mgr lic. B. Malik)

JASIK DENIS (ROK I) – M. Sawa – Mizerna cicha
(klasa organów mgr lic. B. Malik)

MULARCZYK MARTA (ROK II) – P. Camonin – Prelude a L’Introit pour fete de La Fete – Dieus
(klasa organów mgr T. Ramola)

JANTOS STEFANIA (ROK IV) – S. Karg – Elert – Allein Gott In der Höh
(klasa organów Gabriela Czurlok)

Całe zgromadzenie zaśpiewało dwie kolędy: Dzisiaj w Betlejemoraz  Anioł pasterzom mówił - akompaniowała Magdalena Frasek z V roku (klasa organów mgr Gabriela Czurlok)

Prezentację muzyczną zakończył Chór DIMK przygotowany przez mgr lic. B. Malik.

Druga część spotkania miała miejsce w pomieszczeniach DIMK na Wydziale Teologicznym UO. 

 

   Galeria zdjęć ze spotkania