DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Projekty - archiwum

strona w budowie - archiwum projektów realizowanych przed 2018 r. dostępne wkrótce

 

Opolska Wiosna Organowa

W dniach 16 kwietnia-30 czerwca 2018 r. Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej realizuje projekt "Opolska Wiosna Organowa" współfinansowany ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego. Celem projektu jest wspieranie i rozpowszechnianie bogatej tradycji wykonawstwa muzyki organowej, twórczości śląskich kompozytorów oraz opolskiego dziedzictwa w zakresie historii budownictwa organowego poprzez organizację IV Międzynarodowego Konkursu Młodych Organistów i nagranie płyty CD z muzyką organową. 

Pragniemy podjąć działania służące upowszechnieniu regionalnej kultury i sztuki, zwłaszcza życia i twórczości śląskich muzyków oraz organmistrzów działających w czasach zaborów, a także działania służące upowszechnianiu muzyki organowej, poszerzeniu znajomość instrumentarium organowego Opolszczyzny, zapoznaniu beneficjentów projektu z kulturą muzyczną i zabytkami organowymi regionu. Ponadto realizacja zadania służyć będzie ukazaniu ponadczasowej wartości kultury muzycznej będącej ponad różnicami politycznymi i światopoglądowymi oraz dającej siłę w walce o wolność. Pozwoli to na włączenie się w obchody 100-lecia Niepodległości, a także 20-lecia samorządności województw i powiatów. 

      

 

Schola Cantorum Opoliensis - szkoła śpiewu i rozwoju

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w dniach 02.01.2018-30.06.2018 r. realizuje projektu"Schola Cantorum Opoliensis - szkoła śpiewu i rozwoju", który jest finansowany ze środków Fundacji PZU. 

Edukacja muzyczna znacznej części społeczeństwa kończy się wraz z ukończeniem szkolnego przedmiotu "muzyka". Jedynie wybitnie utalentowane jednostki kontynuują edukację muzyczną w życiu dorosłym, a przecież wykonywanie muzyki spełnia istotną rolę w kształtowaniu kultury estetycznej, sfery uczuciowej oraz postaw etycznych człowieka. Intensyfikując procesy poznawcze, pobudzając wyobraźnię i twórczą aktywność przyczynia się do wzbogacania osobowości. Zespołowe wykonywanie muzyki np. w chórze mieszanym pozwala na integrację społeczną i kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, zaś przygotowanie do występów publicznych i koncertowanie wspomaga u młodzieży i osób dorosłych poczucie własnej wartości. Projekt "Schola Cantorum Opoliensis - szkoła śpiewu i rozwoju" jest odpowiedzią na te potrzeby i ma na celu ukazanie roli zespołowego wykonywania muzyki na kształtowanie kultury estetycznej, postaw etycznych, intensyfikację procesów poznawczych, pobudzanie wyobraźni i twórczej aktywności u młodzieży i dorosłych poprzez śpiew w chórze mieszanym, zajęcia z emisji głosu, próby i koncerty chóru oraz zajęcia z zasad muzyki i kształcenia słuchu.

 

"Wrzosola" - śpiewanie w Opolu-Wrzoskach

Zadanie "Wrzosola" - śpiewanie w Opolu-Wrzoskach współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Opole, obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie przez Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej warsztatów dla dzieci i młodzieży związanych z zespołowym wykonywaniem muzyki wokalno-instrumentalnej.

Impreza odbywa się corocznie od 2003 r. w parafii pw. św. Józefa Robotnika w Opolu-Wrzoskach, zatem po raz drugi w nowych granicach administracyjnych Opola. Tegoroczna XVI edycja będzie miała po raz pierwszy formę warsztatów wokalno-instrumentalnych, co będzie dla uczestników unikatową okazją obcowania z wykonywaną na żywo muzyką nie tylko wokalną, ale także instrumentalną. W warsztatach, pod okiem swoich muzycznych opiekunów oraz wysokiej klasy chórmistrzów, dyrygentów i kapelmistrzów, wezmą udział dziecięco-młodzieżowe zespoły śpiewacze z Opola i Opolszczyzny oraz orkiestra dęta Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej Bonus Sonus. Przewidziany jest udział ok. 200 uczestników. Warsztaty odbędą się w sobotę, 17.03.2018 r. w godz. 9.00-13.00. Składać się będą z zajęć związanych z emisją głosu (zespołową i indywidualną) oraz śpiewu w zespole wokalnym wraz z orkiestrą dętą. Finałowym punktem imprezy będzie wspólna otwarta prezentacja wyćwiczonych utworów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalnoinstrumentalnych. Repertuar tej prezentacji zostanie uprzednio przygotowany przez muzyków i muzykologów z grona pedagogicznego Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym - związanym z opracowaniem odpowiedniej aranżacji instrumentalnej dla wybranych utworów. Moderacją imprezy zajmą się pracownicy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. W trakcie trwania imprezy przewidziany jest poczęstunek dla prowadzących warsztaty i ich uczestników oraz drobny upominek dla każdego uczestnika. Przed warsztatami zostanie zorganizowana kampania promocyjna polegająca na rozwieszeniu plakatów w parafiach, placówkach oświatowych, szkołach o profilu muzycznym, domach kultury i innych instytucjach, a także na podaniu informacji o imprezie w lokalnych mediach oraz mediach społecznościowych Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Opole oraz Biskup Opolski Andrzej Czaja, a patronat medialny: Gość Niedzielny - oddział opolski oraz Radio Doxa. 

  

Program grantowy Fundacji Górażdże - Aktywni w Regionie

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej realizuje projekt „Nowoczesna edukacja muzyczna” w ramach programu grantowego Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie. Celem projektu jest podniesienie jakości działań edukacyjnych w zakresie promowania wyższej kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z woj. opolskiego kształcących się w naszym instytucie.

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie (ławki i krzesła) sal, w których odbywać się będą zajęcia z zasad muzyki, kształcenia słuchu, historii muzyki, teoria chorału gregoriańskiego oraz form muzycznych i organoznastwa.