DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Projekty - archiwum

strona w budowie - archiwum projektów realizowanych przed 2018 r. dostępne wkrótce

 

"Wrzosola" - śpiewanie w Opolu-Wrzoskach

Zadanie "Wrzosola" - śpiewanie w Opolu-Wrzoskach współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Opole, obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie przez Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej warsztatów dla dzieci i młodzieży związanych z zespołowym wykonywaniem muzyki wokalno-instrumentalnej.

Impreza odbywa się corocznie od 2003 r. w parafii pw. św. Józefa Robotnika w Opolu-Wrzoskach, zatem po raz drugi w nowych granicach administracyjnych Opola. Tegoroczna XVI edycja będzie miała po raz pierwszy formę warsztatów wokalno-instrumentalnych, co będzie dla uczestników unikatową okazją obcowania z wykonywaną na żywo muzyką nie tylko wokalną, ale także instrumentalną. W warsztatach, pod okiem swoich muzycznych opiekunów oraz wysokiej klasy chórmistrzów, dyrygentów i kapelmistrzów, wezmą udział dziecięco-młodzieżowe zespoły śpiewacze z Opola i Opolszczyzny oraz orkiestra dęta Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej Bonus Sonus. Przewidziany jest udział ok. 200 uczestników. Warsztaty odbędą się w sobotę, 17.03.2018 r. w godz. 9.00-13.00. Składać się będą z zajęć związanych z emisją głosu (zespołową i indywidualną) oraz śpiewu w zespole wokalnym wraz z orkiestrą dętą. Finałowym punktem imprezy będzie wspólna otwarta prezentacja wyćwiczonych utworów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalnoinstrumentalnych. Repertuar tej prezentacji zostanie uprzednio przygotowany przez muzyków i muzykologów z grona pedagogicznego Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym - związanym z opracowaniem odpowiedniej aranżacji instrumentalnej dla wybranych utworów. Moderacją imprezy zajmą się pracownicy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. W trakcie trwania imprezy przewidziany jest poczęstunek dla prowadzących warsztaty i ich uczestników oraz drobny upominek dla każdego uczestnika. Przed warsztatami zostanie zorganizowana kampania promocyjna polegająca na rozwieszeniu plakatów w parafiach, placówkach oświatowych, szkołach o profilu muzycznym, domach kultury i innych instytucjach, a także na podaniu informacji o imprezie w lokalnych mediach oraz mediach społecznościowych Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Opole oraz Biskup Opolski Andrzej Czaja, a patronat medialny: Gość Niedzielny - oddział opolski oraz Radio Doxa. 

  

Program grantowy Fundacji Górażdże - Aktywni w Regionie

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej realizuje projekt „Nowoczesna edukacja muzyczna” w ramach programu grantowego Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie. Celem projektu jest podniesienie jakości działań edukacyjnych w zakresie promowania wyższej kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z woj. opolskiego kształcących się w naszym instytucie.

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie (ławki i krzesła) sal, w których odbywać się będą zajęcia z zasad muzyki, kształcenia słuchu, historii muzyki, teoria chorału gregoriańskiego oraz form muzycznych i organoznastwa.