DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Kapelmistrz Orkiestry Dętej

Dwuletnie studium podyplomowe jest doskonałym przygotowaniem do prowadzenia orkiestry dętej. Podstawę kształcenia stanowi dyrygentura oraz instrumentoznawstwo. Program zajęć obejmuje indywidualną i zbiorową naukę gry na instrumentach dętych, kształcenie słuchu z elementami harmonii oraz czyta- nie partytur. Uczestnicy studium tworzą koncertującą orkiestrę. Studium jest adresowane do absolwentów diecezjalnych szkół organistowskich lub szkół muzycznych II stopnia, posiadających świadectwo min. 3-letniej nauki na instrumencie dętym.

 

 WYMAGANE DOKUMENTY

1. Dyplom ukończenia diecezjalnej szkoły organistowskiej lub szkoły muzycznej II stopnia

2. Opinia duszpasterza (osoby zakonne – pozwolenie przełożonego);

3. Świadectwo nauki na dowolnym instrumencie dętym (min. 3 lata)

4. 2 zdjęcia.

5. Formularz zgłoszeniowy

 

PROGRAM NAUCZANIA

Rok I

kształcenie słuchu z podstawami harmonii

instrumentoznawstwo

liturgika oraz prawodawstwo muzyczno-liturgiczne

orkiestra

 

Rok II

kształcenie słuchu z podstawami harmonii

czytanie partytur

podstawy dyrygowania

orkiestra