DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

A K T U A L N O Ś C I

     Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez DIMK     

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do kształtowania talentów muzycznych!

Nabór na rok szkolny 2018/2019 na kierunki:

  • Podstawowe kształcenie muzyczne dla dzieci - Ogródek Muzyczny
  • Kurs Przygotowawczy
  • Organista
  • Organista - studium podyplomowe
  • Prowadzenie Zespołów Śpiewaczych
  • Prowadzenie Zespołów Instrumentalnych
  • Wokalistyka: Piosenka religijna

Egzamin wstępny odbędzie się w dwóch terminach: 23 czerwca 2018 r. (od godz. 9:00)  oraz 1 września 2018 r. (od godz. 9:00). Na egzamin wstępny nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Dla kandydatów”.

 

 

Muzyka jest piękna - bajka dla dzieci

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Literacki – Muzyka jest piękna – bajka dla dzieci. Celem konkursu jest promocja wartościowej literacko i graficznie bajki dla dzieci (w wieku do 10 lat), która będzie pomocą edukacyjną w zakresie szeroko pojętego elementarza zasad muzyki. W konkursie może uczestniczyć autor lub grupa autorów, którzy indywidualnie lub we współpracy przygotują tekst oraz ilustracje bajki.  

Prace należy przesyłać do 30 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora konkursu: Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej, ul. Grunwaldzka 7; 45-054 Opole (z dopiskiem Muzyka jest piękna). Nagrodą jest opublikowanie w Wydawnictwie SINdruk w Opolu oraz ogólnopolska promocja bajki.

 

Szczegóły w regulaminie.