DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

A K T U A L N O Ś C I

Pracownia Badań Naukowych

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, działając w oparciu o swój statut oraz dostrzegając potrzebę naukowego opisu historii i teraźniejszości szeroko pojętej muzyki kościelnej, z dniem 25 kwietnia 2017 r. powołuje do istnienia wewnętrzną strukturę – Pracownię Badań Naukowych.  Prowadzone w ramach jej aktywności eksploracje muzykologiczne owocować będą naukową wymianą myśli oraz publikacjami, jednocześnie będą mogły być wykorzystane do praktycznego zastosowania w kreowaniu muzycznego oblicza liturgicznej chwalby Bożej.

 

Pierwszymi pracownikami Pracowni Badań Naukowych, zatrudnionymi na zasadach porozumienia o wolontariat, będą:

 

 

 

 

 

ks. dr hab. Robert Bernagiewicz – muzykolog, gregorianista

 

 

 

 

 

 

dr Andrzej Prasał - organolog

  

Międzynarodowy sukces

11 kwietnia 2017 r. uczniowie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej oraz studentki kierunku Muzykologia na Uniwersytecie Opolskim wzięli udział w XIV Międzynarodowym Konkursie Student Artist Activity, który odbył się na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku (Słowacja).

Nasi uczniowie zdobyli następujące nagrody:

 

miejsce 1

Mikołaj Szczęsny (DIMK Opole, klasa organów mgr Anny Sikory)

 

miejsce 2

Karolina Pawlik (Muzykologia UO, klasa organów mgr Gabrieli Czurlok)

 

miejsce 3 oraz nagroda specjalna za wykonanie Toccaty M. Sawy

Szymon Marzok (DIMK Opole, klasa organów mgr Gabrieli Czurlok) 

 

 Serdecznie gratulujemy! 

 

Schola Cantorum Opoliensis w Brukseli

W dniach 22-26 kwietnia Chór Schola Cantorum Opoliensis działający przy naszym Instytucie pod batutą Tadeusza Eckerta i Anny Sikory przebywał w Beligii i w Niemczech, gdzie koncertował oraz odwiedził znaczące miejsca dla całej Europy.

Chór złożył wizytę w Parlamencie Europejskim na zaproszenie europosłanki Danuty Jazłowieckiej, pochodzącej z Opola, jednak głównym celem chórzystów było reprezentowanie Opolszczyzny 23 marca w siedzibie Ambasady RP podczas dorocznego „Kulturalnego Domu Polski Południowej”, wydarzenia zorganizowanego przez DPP w Brukseli. Chór SCO wystąpił także na koncercie w kościele dominikanów w Brukseli, razem z chórem Domino Cantes, działającym przy tamtejszej parafii, zaś w drodze powrotnej zespół zwiedził katedrę w Akwizgranie i zaśpiewał w jej wnętrzu, a także odwiedził Simonskall i koncertował w Bergstein. 

 

Podziękowanie Marszałka Województwa Opolskiego  

 Relacja na stronie Dom Polski Południowej w Brukseli 

 Relacja na stronie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli 

 Galeria zdjęć na stronie Gościa Niedzielnego 

 

Twój 1% dla piękna!

Z radością pragniemy poinformować, że Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako nieposiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca organizacją pożytku publicznego. Naszym celem jest więc prowadzenie działalności pożytku publicznego, edukacyjnej, duszpasterskiej, organizacyjnej, koncertowej i promocyjnej w obszarze wyższej kultury muzycznej.  W tym roku po raz pierwszy można przekazać nam 1%  podatku.

Nasz numer KRS to: 0000647538.

Aby wypełnić PIT i przekazać 1% podatku na rzecz naszego Instytutu, można pobrać program e-pity na swój komputer lub wypełnić formularz on line.

1% podatku

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2016 i przekaż 1% dla Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej.

Program e-pity online działa we wszystkich najpopularniejszych przeglądarkach internetowych. Żadne dane osobowe nie są zapisywane na serwerze - dane zapisywane są i odczytywane tylko na komputerze użytkownika. W wersji on-line podatnik ma możliwość wysłania PIT-a przez Internet do systemu e-deklaracje.gov.pl Ministerstwa Finansów lub wydrukowania go w sposób tradycyjny. Możliwe jest także zapisanie wypełnionej deklaracji PIT w pliku PDF.

  

PIT OP przez internet - uruchom

Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń i nie zarabiają dodatkowo w inny sposób niż za pośrednictwem organu emerytalnego lub rentowego, mogą złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku. Rozliczeń dokona za nich urząd skarbowy, na podstawie dokumentów, dostarczonych przez ZUS. W oświadczeniu PIT-OP emeryta lub rencista wpisuje tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego, której chce przekazać 1% swojego podatku - w przypadku Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej jest to numer KRS 0000647538

 

 

 Konkurs kompozytorski

 

Zakończył się nabór propozycji w Konkursie Kompozytorskim na śpiew ku czci Matki Bożej Opolskiej, który ogłosił Biskup Opolski ks. Andrzej Czaja z okazji 800-lecia Miasta Opola. 

Powołane przez Biskupa Opolskiego jury dokona teraz oceny konkursowych propozycji.

Opublikowanie wyników konkursu nastąpi 30 kwietnia br.

 

  Regulamin konkursu   

Lista utworów nadesłanych na konkurs

Lista jurorów

 

Muzyka jest piękna

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Literacki – Muzyka jest piękna – bajka dla dzieci. Celem konkursu jest promocja wartościowej literacko i graficznie bajki dla dzieci (dla dzieci w wieku do 10 lat), która będzie pomocą edukacyjną w zakresie szeroko pojętego elementarza zasad muzyki. W konkursie może uczestniczyć autor lub grupa autorów, którzy indywidualnie lub we współpracy przygotują tekst oraz ilustracje bajki.  

Prace należy przesyłać do 30 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora konkursu: Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej, ul. Grunwaldzka 7; 45-054 Opole (z dopiskiem Muzyka jest piękna). Nagrodą jest opublikowanie w Wydawnictwie SINdruk w Opolu oraz ogólnopolska promocja bajki.

Szczegóły w regulaminie.

 

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego – Muzyka jest piękna – bajka dla dzieci 

  

Najstarsze organy Opola

Nasz Instytut realizuje zadanie "Najstarsze organy Opola", którego celem jest ukazanie dziedzictwa kulturowego Opola oraz włączenie się w świętowania 800-lecia miasta poprzez zwrócenie uwagi na zabytkowe instrumentarium organowe Opola. Najstarsze organy znajdują się w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu. Właśnie ten instrument zostanie objęty zadaniem nagrania i wydania płyty CD, do której dołączona zostanie książeczka prezentująca najstarsze opolskie organy. Wydanie płyty ukaże całe spektrum informacji o najstarszych opolskich organach oraz rejestrację brzmieniową instrumentu. Książeczka dołączona do płyty (booklet), w której znajdować się będą fotografie i opis zredagowany przez jednego z rzeczoznawców Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie organów piszczałkowych, będzie stanowiła istotny wkład w upowszechnianie i rozwój kultury miasta Opola. Edukacyjno-informacyjny charakter wydawnictwa płytowego sprawi, iż jego odbiorcami będą nie tylko mieszkańcy Opola, ale także przewodnicy turystyczni oraz turyści z Polski i zza granicy zwiedzający miasto. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy miasta oraz turyści zostaną zaznajomieni z tradycją Opola jako miejsca związanego ze sztuką organmistrzowską oraz posiadającego wielowiekowy instrument. Wzrośnie także świadomość, że Opole jest grodem o historii naznaczonej dalekimi horyzontami w transferze myśli i idei w zakresie muzyki i budownictwa instrumentów.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Opole 

 

III Międzynarodowy Konkurs Młodych Organistów im. Śląskich Muzyków Kościelnych

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej oraz kierunek Muzykologia na Uniwersytecie Opolskim nawiązując do bogatych tradycji edukacji muzycznej w Polsce i na Śląsku, poprzez swą działalność kształtują wrażliwość społeczeństwa na piękno muzyki. Wspólnie stawiają sobie za cel działalność edukacyjną, duszpasterską, organizacyjną, koncertową i promocyjną w obszarze wyższej kultury muzycznej.

Realizując nasze cele po raz trzeci jesteśmy organizatorami Międzynarodowego Konkursu Młodych Organistów im. Śląskich Muzyków Kościelnych. Celem Konkursu każdorazowo jest propagowanie wysokiej jakości wykonawstwa literatury organowej, jak i akompaniamentu muzyczno-liturgicznego oraz rozpowszechnianie twórczości organowej śląskich kompozytorów.

Zapraszamy do zgłaszania udziału uczniów diecezjalnych szkół organistowskich  (z uwzględnieniem ich wszelkich sposobów organizacji)  oraz uczniów szkół muzycznych o profilu – muzyka kościelna (z wyłączeniem kierunku organy w średnich szkołach muzycznych) w III Międzynarodowym Konkursie Młodych Organistów im. Śląskich Muzyków Kościelnych. Jesteśmy przekonani, że udział w tego rodzaju konkursach pozwala młodym muzykom na rozwój swoich umiejętności. Dla nas – wykładowców – będzie to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń w zakresie pedagogiki muzycznej i wykonawstwa muzyki organowej.

 

Pliki do pobrania: