Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

A K T U A L N O Ś C I

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

 

Dlaczego warto przekazać 1% dla DIMK?

Nasz Instytut kontynuuje blisko pięćdziesięcioletnią tradycję kształcenia muzyków na Opolszczyźnie. Celem DIMK jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, edukacyjnej, duszpasterskiej, organizacyjnej, koncertowej i promocyjnej w obszarze wyższej kultury muzycznej. Rozwijamy pasje dzieci, młodzieży i dorosłych na sześciu kierunkach, licznych kursach i warsztatach oraz w chórach. Organizujemy koncerty, śpiewniki i konkursy upowszechniające tradycje narodowe i regionalne. Wydajemy książki i płyty, aby promować polską i śląską kulturę muzyczną w kraju i za granicą. Więcej...

 

 

         

W piątek, 5 marca br., na antenie TVP KULTURA odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich  FENIKS 2020, podczas której Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu otrzymał statuetkę w kategorii FENIKS SPECJALNY MUZYCZNY.

 

 

Śpiew ku czci św. Józefa

Wpisując się w obchody Roku św. Józefa, z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego, Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu proponuje śpiew ku czci św. Józefa, który może stać się pomocą duszpasterską, a wprowadzony w repertuar naszych parafii będzie towarzyszyć celebracjom liturgicznym, przybliżając wiernym postać świętego patrona. 

Śpiew został tak napisany, aby można było „ubrać” go we współczesne brzmienie i sposób wykonawczy, ale także aby mógł być wykonany z towarzyszeniem organów jako śpiew liturgiczny, wszak jako taki będzie mógł pozostać żywy w repertuarze naszych parafii, także po zakończeniu Roku św. Józefa. Biorąc pod uwagę fakt, że śpiewów o św. Józefie nie ma zbyt wiele, z czego znanych i używanych w codziennym duszpasterstwie jest jeszcze mniej, mamy nadzieję, iż nasza propozycja zostanie z entuzjazmem i powodzeniem przyjęta na grunt repertuaru parafialnego.

O, Józefie, autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka, został pomyślany jako rodzaj śpiewu litanijnego, w którym wymieniamy cnoty św. Józefa. Przedkładamy duszpasterzom 2 zwrotki jako zamkniętą całość. 

 

1. O, Józefie, przez pracę i ciszę,

o, Józefie, przez świętość i łaskę.

 

Ref: Boży Syn, na ręku Twym,

Ty prowadź nas, w niebieski czas,

na wieki. Amen.

2. O, Jozefie, przez czystość, ubóstwo,

o, Józefie, przez wiarę i miłość.

  

Ref: Boży Syn, na ręku Twym,

Ty prowadź nas, w niebieski czas,

na wieki. Amen.  

 

Śpiew został opatrzony przystępną oraz łatwą do zapamiętania i wykonywania melodią.

Dwie możliwe wersje wykonania odsłuchać można w plikach dźwiękowych: wersja nr 1; wersja nr 2.

 

Będzie nam niezmiernie miło otrzymać informację zwrotną, jeżeli parafia zdecyduje się na wprowadzenie śpiewu. Udostępniony zostanie jej wówczas zapis melodyczny, nuty z opracowaniem na organy oraz dodatkowe ścieżki melodyczne. 

 

 

Dźwięki organów „na tułaczym wózku” 

W wydawnictwie SINDRUK-DIMK ukazał się siódmy wolumin serii Opoliensis Musica Ecclesiastica. Książka ks. Grzegorza Poźniaka, pt. Powojenne losy firmy organmistrzowskiej „Berschdorf” z Nysy, odtwarza nieznane dotąd dzieje nyskiej firmy organmistrzowskiej, wnosząc tym samym cenny wkład w historię śląskiego budownictwa organowego. To jedyna w swoim rodzaju pozycja, bazująca na osobistych zapiskach członków rodziny Berschdorfów. Pamiętniki będące świadkami dramatu wojny oraz rodzinnej tułaczki stanowią niezwykłe świadectwo, przedkładające losy warsztatu organmistrzowskiego, ale także doskonale zarysowują postać Carla Berschdorfa – jego osobowość, przemyślenia, pobożność i styl bycia. Niezwykłym ubogaceniem książki są ponadto odnalezione w rodzinnym archiwum, niepublikowane dotąd fotografie, a także sporządzony katalog wybudowanych instrumentów. Publikacja dostarcza również informacji na temat życia i działalności organmistrzowskiej Norberta Berschdorfa, którego losy do tej pory pozostawały w mroku przeszłości. Zapraszamy do odkrycia kolejnego rozdziału śląskiego organmistrzostwa! Zapraszamy na szczególne spotkanie z rodziną Berschdorfów – do jej wewnątrzrodzinnego świata, relacji i przeżyć! Zapraszamy do wyjątkowej lektury!

 

 

Międzynarodowy Festiwal Młodych Organistów

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej oraz Katedra Muzykologii UO zapraszają uczniów diecezjalnych i zakonnych szkół organistowskich oraz uczniów szkół muzycznych o profilu – muzyka kościelna do udziału w VI Międzynarodowym Festiwalu Młodych Organistów im. Śląskich Muzyków Kościelnych.

Tegoroczna edycja festiwalu przyjmie charakter Mistrzowskiego Kursu Interpretacji Literatury Organowej, który poprowadzi dr Tomáš Thon  koncertujący czeski organista, organolog i wydawca nut. Całość odbędzie się natomiast w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowej Cerekwi. Punktem obowiązkowym festiwalu będzie przygotowanie przez każdego uczestnika jednego utworu z zakresu czeskiej muzyki dawnej. Wszystkim zainteresowanym zostaną udostępnione nuty proponowanych utworów.

Szczegóły znaleźć można w Regulaminie

Formularz zgłoszeniowy: *doc. / *pdf.

 

 

 

Organizacja zajęć od 22 marca 2021 r.

Chóry DIMK

Działalność chórów Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu pozostaje zawieszona. Zajęcia chórów uczniowskich odbywają się on-line.

 

Zajęcia indywidualne mogą się odbywać w formie stacjonarnej z zachowaniem pełniego reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekacja rąk, dystans), jednak forma ich prowadzenia podlega decyzji rodziców oraz nauczyciela.

 

Zajęcia grupowe w ramach wszystkich kierunków i roczników kształcenia

Pozostałe zajęcia dydaktyczne w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu odbywają się wyłącznie w trybie on-line z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia prowadzone są poprzez platformę SKYPE lub inną ustaloną z nauczycielem, w czasie rzeczywistym, w wymiarze czasowym przewidzianym na konkretne zajęcia.

Wszelka obecność uczniów na terenie DIMK oznacza respektowanie wszelkich zasad reżimu sanitarnego (dystans, maska, dezynfekcja) oraz dostosowanie się do poleceń nauczycieli pracowników DIMK.

Nie ma możliwości przebywania na terenie szkoły poza odbywanymi zajęciami, jak również nie jest możliwe oczekiwanie na dziecko w budynku szkolnym. Uczeń wchodzi do budynku maksymalnie na 5 minut przed rozpoczęciem lekcji, a po jej zakończeniu odprowadzany jest przez nauczyciela do drzwi wyjściowych, skąd odbierają go rodzice.

Ćwiczenie na instrumencie możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu tego z Biurem DIMK (telefonicznie lub mailowo).

 

 

Śląska Fermata – zwykłe rozmowy z niezwykłymi ludźmi 

Fermata to inaczej zatrzymanie muzycznego czasu.

Fermata to także korona.

 

Bohaterem drugiej „Śląskiej Fermaty” jest ks. Bogdan Kicinger – związany z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej od początku istnienia szkoły organistowskiej w Opolu oraz współtwórca Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach, animator kościelnych zespołów śpiewaczych, zafascynowany pięknem muzyki kościelnej duszpasterz, pobudzający wspólnotę wiernych poprzez śpiew i wspólne muzykowanie do modlitewnego uwielbienia Boga. Rozmawia z nim dziennikarka Radia DOXA w Opolu – Dominika Gorgosz.

 

Zapraszamy do zatrzymania się przy życiowej mądrości ks. Bogdana Kicingera.

Zapraszamy na ukoronowanie jego życiowego dorobku.

 

 

Ukoronowana służba Pięknu

Atrybutami prawidłowo definiowanej służby są: oddanie i poświęcenie. To właśnie ich byt warunkuje owocnie wypełniane posłannictwo, tak potrzebne ludzkości w różnorodnych sferach życia, choć często niełatwe do wypełnienia, wymagające „bycia dla…”. Tego szlachetnego zadania podjął się ks. Grzegorz Poźniak oddając w ręce czytelników: kapłanów, muzyków kościelnych i wszystkich pragnących spotkania z tajemniczym i prawdziwym sacrum, swój czterotomowy zbiór publikacji zespolonych wspólnym tytułem W służbie…: 1) …Słowa, 2) …metafory, 3) …dźwięku oraz 4) …muzyki, choć słusznym byłoby w tym miejscu stwierdzenie, że cała kolekcja powstała „W służbie Piękna”. Pozycje te stanowią pokłosie wielopłaszczyznowej, twórczej działalności Autora: duszpasterskiej, poetyckiej, muzycznej, kompozytorskiej i dydaktycznej. Prezentowana niniejszym najnowsza z ich – W służbie muzyki – wieńczy owe opus, będąc owocem i wyrazem nieustannej troski o świadomą i szlachetną muzykę kościelną. Zbiór zawiera tym samym homilie, kazania i konferencje wygłoszone do muzyków i o muzyce, refleksje muzyczno-kościelne, wywiady i audycje radiowe oraz inne okolicznościowe wystąpienia. Stanowi jednocześnie zaproszenie do otwarcia się i celebrowania, wraz z Autorem, muzycznego piękna. 

  

 

O organach z dziećmi i dla dzieci  nie tylko dla dzieci!

Zapraszamy na spotkanie z drugim wydaniem opowieści O organach z dziećmi i dla dzieci ks. Grzegorza Poźniaka. Książeczka odsłania przed młodymi czytelnikami tajniki fascynującego świata prawdziwego króla instrumentów. W niezwykły sposób opowiada o jego historii, zaprasza na spacer po jego wnętrzu oraz prezentuje wiele ciekawostek dotyczących jego funkcjonowania. W oryginalny sposób omawia wszystkie elementy, tłumacząc jednocześnie ich działanie. Doskonałe uzupełnienie bogatej pod względem literackim opowieści tworzą niebanalne ilustracje. Pozycja stanowi znakomitą pomoc edukacyjną w zakresie organoznawstwa oraz fantastyczny przewodnik po organowym świecie. Przybliża ponadto porywające opowieści, które z pewnością zaskoczą i zaciekawią każdego. Książka została wyróżniona w nagrodzie Feniks 2019.