DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

A K T U A L N O Ś C I

     Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez DIMK     

 

Magister et Discipuli DIMK, vol. 5

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej nieustannie podejmuje działania służące upowszechnieniu regionalnej kultury i sztuki. Podobne cele postawiliśmy sobie w związku z realizacją projektu „Opolska Wiosna Organowa” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego, w ramach którego wydany został piąty wolumin serii płytowej Magister et Discipuli DIMK. Tradycyjnie w tej serii do nagrań została zaproszona młodzież i wykładowcy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. 

Utwory organowe zostały zarejestrowane na organach K. A. Spiegela w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej oraz na organach zbudowanych przez organmistrza z Olesna – Henryka Hobera, które znajdują się w kościele pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Dzięki temu mieszkańcy Opolszczyzny zostali zapoznani z walorami kulturowymi, zabytkowymi i historycznymi instrumentarium organowego znajdującego się na wyposażeniu kościołów Opolszczyzny oraz instrumentami organmistrzów pochodzących z naszego regionu.

 

Płyta CD została wydana ramach projektu "Opolska Wiosna Organowa", który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego.

 

 

Regi gloriae

22 wolumin z serii „Organy Śląska Opolskiego” jest owocem współpracy opolskiego środowiska muzyków i muzykologów kościelnych z parafią pw. Nawiedzenia NMP w Komornikach, studiem nagrań Ars Sonora Studio oraz firmą organmistrzowską Kamerton Witolda i Wiesława Jeleniów z Olszynki k. Prudnika na Opolszczyźnie, która przeprowadziła remont instrumentu zarejestrowanego na tej płycie i na co dzień sprawuje nad nim opiekę. Tym razem dzieła wielkich mistrzów rozbrzmiewają pod palcami Jakuba Garbacza, który gra na 16-głosowych organach mechanicznych J.M.V. Haasa, prezentując tym samym oryginalne interpretacje tychże utworów.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do kształtowania talentów muzycznych!

Nabór na rok szkolny 2018/2019 na kierunki:

  • Podstawowe kształcenie muzyczne dla dzieci - Ogródek Muzyczny
  • Kurs Przygotowawczy
  • Organista
  • Organista - studium podyplomowe
  • Prowadzenie Zespołów Śpiewaczych
  • Prowadzenie Zespołów Instrumentalnych
  • Wokalistyka: Piosenka religijna

Egzamin wstępny odbędzie się w dwóch terminach: 23 czerwca 2018 r. (od godz. 9:00)  oraz 1 września 2018 r. (od godz. 9:00). Na egzamin wstępny nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Dla kandydatów”.

 

 

Bajka edukacyjna o organach autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka

25 maja podczas Międzynarodowego Festiwalu Młodych Organistów w Opolu została zaprezentowana książka edukacyjna dla dzieci księdza Grzegorza Poźniaka „O organach z dziećmi i dla dzieci”. Publikacja ukazuje się przy współpracy Instytutu Muzyki i Tańca.

Bajka „O organach z dziećmi i dla dzieci” ks. Grzegorza Poźniaka odsłania przed młodymi czytelnikami tajniki fascynującego świata prawdziwego króla instrumentów. W niezwykły sposób opowiada o jego historii, zaprasza na spacer po jego wnętrzu oraz prezentuje wiele ciekawostek dotyczących jego funkcjonowania. W oryginalny sposób omawia wszystkie elementy, tłumacząc jednocześnie ich działanie. Doskonałe uzupełnienie bogatej pod względem literackim bajki tworzą niebanalne ilustracje. Książka stanowi znakomitą pomoc edukacyjną w zakresie organoznawstwa oraz fantastyczny przewodnik po organowym świecie.

Wydawcą książki jest SINdruk, a współwydawcą Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej. Książka dostępna będzie w sprzedaży od 29 maja. Kontakt w sprawie zakupu – wydawnictwo SINdruk i Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej.

 

Muzyczne Trasy Rytmokia

Bajka "Muzyczne Trasy Rytmokia" została wyróżniona w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim – Muzyka jest piękna – bajka dla dzieci, który został zorganizowany przez Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu. Przez "Muzyczne Trasy" bajkowych opowieści poprowadzi czytelników niesforny robocik o imieniu Rytmokio. Zabierze na nieznane lądy dźwiękowych planet i odkryje, dlaczego dźwięki brzmią, trwają i tworzą całe gamy. Bogato ilustrowana bajka stanowi ponadto doskonałą pomoc edukacyjną dla dzieci z zakresu zasad muzyki. Autorką tekstu jest Jolanta Wiśniewska, a ilustracje wykonała Anna Rudzka.

Bajka ukazała się w ramach współpracy naszego Instytutu z Zakładami Poligraficznymi SINDRUK, Radiem Doxa oraz dzięki darowiźnie WiK Opole. 

 

Opolska Wiosna Organowa

 

W dniach 16 kwietnia-30 czerwca 2018 r. Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej realizuje projekt "Opolska Wiosna Organowa" współfinansowany ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego. Celem projektu jest wspieranie i rozpowszechnianie bogatej tradycji wykonawstwa muzyki organowej, twórczości śląskich kompozytorów oraz opolskiego dziedzictwa w zakresie historii budownictwa organowego poprzez organizację IV Międzynarodowego Konkursu Młodych Organistów i nagranie płyty CD z muzyką organową. 

Pragniemy podjąć działania służące upowszechnieniu regionalnej kultury i sztuki, zwłaszcza życia i twórczości śląskich muzyków oraz organmistrzów działających w czasach zaborów, a także działania służące upowszechnianiu muzyki organowej, poszerzeniu znajomość instrumentarium organowego Opolszczyzny, zapoznaniu beneficjentów projektu z kulturą muzyczną i zabytkami organowymi regionu. Ponadto realizacja zadania służyć będzie ukazaniu ponadczasowej wartości kultury muzycznej będącej ponad różnicami politycznymi i światopoglądowymi oraz dającej siłę w walce o wolność. Pozwoli to na włączenie się w obchody 100-lecia Niepodległości, a także 20-lecia samorządności województw i powiatów. 

      

 

Muzyka jest piękna - bajka dla dzieci

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Literacki – Muzyka jest piękna – bajka dla dzieci. Celem konkursu jest promocja wartościowej literacko i graficznie bajki dla dzieci (w wieku do 10 lat), która będzie pomocą edukacyjną w zakresie szeroko pojętego elementarza zasad muzyki. W konkursie może uczestniczyć autor lub grupa autorów, którzy indywidualnie lub we współpracy przygotują tekst oraz ilustracje bajki.  

Prace należy przesyłać do 30 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora konkursu: Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej, ul. Grunwaldzka 7; 45-054 Opole (z dopiskiem Muzyka jest piękna). Nagrodą jest opublikowanie w Wydawnictwie SINdruk w Opolu oraz ogólnopolska promocja bajki.

 

Szczegóły w regulaminie.

 

 

Schola Cantorum Opoliensis - szkoła śpiewu i rozwoju

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w dniach 02.01.2018-30.06.2018 r. realizuje projektu"Schola Cantorum Opoliensis - szkoła śpiewu i rozwoju", który jest finansowany ze środków Fundacji PZU. 

Edukacja muzyczna znacznej części społeczeństwa kończy się wraz z ukończeniem szkolnego przedmiotu "muzyka". Jedynie wybitnie utalentowane jednostki kontynuują edukację muzyczną w życiu dorosłym, a przecież wykonywanie muzyki spełnia istotną rolę w kształtowaniu kultury estetycznej, sfery uczuciowej oraz postaw etycznych człowieka. Intensyfikując procesy poznawcze, pobudzając wyobraźnię i twórczą aktywność przyczynia się do wzbogacania osobowości. Zespołowe wykonywanie muzyki np. w chórze mieszanym pozwala na integrację społeczną i kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, zaś przygotowanie do występów publicznych i koncertowanie wspomaga u młodzieży i osób dorosłych poczucie własnej wartości. Projekt "Schola Cantorum Opoliensis - szkoła śpiewu i rozwoju" jest odpowiedzią na te potrzeby i ma na celu ukazanie roli zespołowego wykonywania muzyki na kształtowanie kultury estetycznej, postaw etycznych, intensyfikację procesów poznawczych, pobudzanie wyobraźni i twórczej aktywności u młodzieży i dorosłych poprzez śpiew w chórze mieszanym, zajęcia z emisji głosu, próby i koncerty chóru oraz zajęcia z zasad muzyki i kształcenia słuchu.