DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu w różnych przedziałach wiekowych:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

 
Historia

I. Ośrodek Formacyjny dla Organistów w Opolu (1974-1975)

     17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.
     Do pierwszego egzaminu przystąpiło 30 kandydatów. Zdało go 26 osób, a I rok ukończyło 15 osób.
     Po roku funkcjonowania projekt oceniony został pozytywnie i przyczynił się do formalno-prawnego ustanowienia Ośrodka Kształcenia Organistów w Opolu.


     II. Stały Ośrodek Kształcenia Organistów przy Kurii Biskupiej w Opolu (1975-1984)

     3 października 1975 roku biskup opolski Franciszek Jop wydał odpowiedni dekret nadający istniejącemu od roku kursowi organistowskiemu prawne podstawy działania i nazywający go "Stałym Ośrodkiem Kształcenia Organistów Diecezji Opolskiej". Biskup A. Adamiuk wprowadził jednak nazwę "Studium Organistowskie", która to nazwa została przyjęta i funkcjonowała do roku 1984.


     III. Studium Muzyki Kościelnej przy Diecezjalnym Instytucie Pastoralnym w Opolu (1984-1994)

     1 września 1981 roku, na mocy dekretu bp. A. Nossola z dnia 5 maja tegoż roku, Studium Organistowskie zostało włączone do Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu.
     W roku 1984, decyzją bp. ordynariusza A. Nossola, dokonano reorganizacji Studium Organistowskiego, które przyjęło od tej chwili nazwę "Studium Muzyki Kościelnej w Opolu". Opracowano w tym okresie na nowo organizację procesu kształcenia, która dziś stanowi podstawę funkcjonowania szkoły.
     Szkoła prowadzi odtąd również działalność formacyjną, wydawniczą, artystyczną i badawczą.
     W roku 1985 utworzono przy Diecezjalnym Instytucie Pastoralnym nowy etat muzyka kościelnego. Stanowisko to objął mgr Remigiusz Pośpiech, absolwent i dotychczasowy pracownik Instytutu Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powierzono mu koordynację licznych prac, jakie podejmuje Studium Muzyki Kościelnej, bezpośrednią opiekę nad słuchaczami oraz kierownictwo czytelni muzycznej.
     W roku 1988 nastąpiła kolejna reorganizacja Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego, który przyjął nazwę: Instytut Teologiczno-Pastoralny Filia KUL w Opolu.


     IV. Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (od 1994 roku)

     W 1994 roku rozpoczął działalność Uniwersytet Opolski, utworzony z dwu opolskich wyższych uczelni: Instytutu Teologiczno-Pastoralnego Filii KUL oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
     Od tego czasu do dziś Studium Muzyki Kościelnej funkcjonuje przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.


     V. Organizacja i prowadzenie Studium Muzyki Kościelnej działającego przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego zostaje powierzona Sanktuarium św. Jacka - Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z siedzibą w Kamieniu Śląskim (od 10 września 2003 roku)

     Dekretem Ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola z dnia 10 września 2003 roku, organizacja i prowadzenie Studium Muzyki Kościelnej działającego przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego została powierzona Sanktuarium św. Jacka - Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z siedzibą w Kamieniu Śląskim.
     Jest to kolejny, kapitalny krok w trzydziestoletniej historii naszej szkoły. Choć teoretycznie nic w sposobie pracy Studium się nie zmieniło, to jednak z punktu widzenia praktycznej egzystencji w ramach przepisów prawa państwowego, które kształtowane są w Polsce na bazie legalnych pryncypiów wyznaczonych przez Unię Europejską, Studium Muzyki Kościelnej może dalej kontynuować swoją misję jako magister musicae.
     Ta jakże ważna - szczególnie tu, na Śląsku - szkoła muzyki kościelnej, dzięki dalekowzroczności i trosce opolskiego Arcybiskupa, zachowuje swoją odrębność i specyfikę w pedagogice muzycznej eklezjalnie zorientowanej, lokalizując się jednocześnie w naukowej i duszpasterskiej perspektywie, którą wyznaczają Wydział Teologiczny opolskiej wszechnicy na czele z jego dziekanem ks. prof. dr. hab. Tadeuszem Dolą oraz Międzydiecezjalna Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej wraz z jej przewodniczącym ks. prof. dr. hab. Helmutem Sobeczką.

 

     VI. Erygowanie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej

Dekretem Ks. Biskupa Andrzeja Czai z dnia 14 kwietnia 2011 roku został erygowany Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu.

 

 Bardziej szczegółowe informacje zob. w:

  • ks. Bogdan Kicinger, Geneza i Rozwój Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, w: R. Pośpiech, ks. dr P. Tarlinski (red.), Kształcenie Muzyków Kościelnych na Śląsku, Opole 1997, Sympozja 23, s. 195-213.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO za rok szkolny 2003/2004, WUDO 59 (2004), nr 12, s. 613-618.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO za rok szkolny 2004/2005, WUDO 60 (2005), nr 12, s. 758-762.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO, WUDO 61 (2006), nr 12, s. 471-479.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w roku szkolnym 2006/2007, WUDO 62 (2007), nr 12, s. 505-511.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w Opolu
  • za rok szkolny 2007/2008, WUDO 63 (2008), nr 12, s. 520-526.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w Opolu za rok szkolny 2008/2009, WUDO 64 (2009), nr 12, s. 640-645.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w Opolu w roku szkolnym 2009/2010, WUDO 65 (2010), nr 12, s. 517-525.
  • ks. Grzegorz Poźniak (red.), Szkoła organistowska w Opolu w latach 1974-2014, Opole 2014.