DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu w różnych przedziałach wiekowych:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

 
W służbie...

 

W służbie Słowa

Przepowiadanie słowa Bożego jest ogromnym darem, który otrzymuje od Kościoła każdy kapłan. Książka W służbie Słowa autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka stanowi zbiór homilii i kazań uporządkowanych zgodnie z cyklami A,B i C kalendarza czytań liturgicznych, a także homilie i kazania z okresu Bożego Narodzenia, Triduum Paschalnego oraz na święta i uroczystości Pańskie. Całość wieńczy część związana ze wspomieniami Matki Bożej, świętych oraz kazania na tzw. szczególne okazje. Niniejsza pozycja, jak zaznacza autor, skierowana jest do wszystkich, którzy z ogromną religijną wrażliwością oraz „ciekawością” wiedzy o tym, co święte, pragną zgłębiać prawdy wiary, trudne stronnice Biblii, moralność i dogmaty, a także nieustannie poszukują odpowiedzi na pytanie o to, co transcendentne. Publikowany zbiór kazań i homilii zawierający głębokie przemyślenia i refleksje, stanowi jednocześnie „zaczyn” dla posługi kaznodziejskiej przy stole słowa Bożego.

 

 

 

W służbie metafory

W służbie metafory to tomik, stanowiący spotkanie poezji, teologii, muzyki, sztuki i zwyczajnej codzienności. W swoim wnętrzu kryje uczucia i przeżycia tak bliskie każdemu człowiekowi – od radości po chwile tęsknoty, melancholii, osamotnienia, a nawet bólu... Wszystkiemu przyświeca jednak nadzieja, z którą łatwiej jest kroczyć po niełatwych ścieżkach życia. Tomik W służbie metafory daje możliwość sięgnąć dalej i głębiej niż umożliwia to ludzki wzrok. Autor dzieląc się swoimi refleksjami pomaga odkryć człowiekowi sens i istotę ludzkiego życia. Daje nadzieję i wsparcie w chwilach naznaczonych cierpieniem, jednocześnie ukazując jego wartość. Odkrywa również znaczenie radości z niewielkich rzeczy i umiejętność ich doceniania. Tam, gdzie sięga granicy zwyczajna ludzka mowa, przychodzi z pomocą poezja. Wypowiada to, co niewypowiedziane, przekracza bariery zwykłego przeżywania rzeczywistości...

 

 

 

W służbie dźwięku 

W służbie dźwięku to zbiór twórczości ks. Grzegorza Poźniaka scalający dotychczasowe opus vitae kompozytora. Zawarte w nim kompozycje są świadectwem oddania i służby Bogu, ludziom i muzyce oraz wyrazem niezwykłej wrażliwości na piękno i świat dźwięków. Wydawnictwo charakteryzuje nie tylko wielość i różnorodność form muzycznych oraz ich wielostronne przeznaczenie, ale także bogactwo zastosowanych środków, pomysłowość i oryginalność wykorzystanych technik kompozytorskich. Wyjątkowość omawianej publikacji polega więc na nieprzeciętnej umiejętności zespolenia w jedno wielu osobliwych elementów, zachowując jednocześnie ich przystępność oraz użytkowość. Niniejszy zbiór niech więc stanie się zaproszeniem do niezwykłego świata dźwięków kompozytora – celebrującego misterium Boga w pięknie muzyki – wielokrotnie i na różne sposoby.

 

 

 

77 myśli Samarytanina

 

Publikacja 77 myśli Samarytanina autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka jest owocem sprawowanej opieki duszpasterskiej nad „Samarytanami”. Zawiera myśli 77 kazań wygoszonych podczas wspólnych Mszy św. sprawowanych w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu, a także w Ośrodku Medycznym „Samarytanin”. W grudniu 2017 r. spotkanie odbyło się po raz 77. Symboliczna dla Biblii cyfra 7 zainspirowała do spojrzenia wstecz, ale jednocześnie w przyszłość, aż po horyzont Nieskończoności. W zamyśle autora niniejsza pozycja ma być pomocą w kroczeniu po drogach życia, a także darem oraz znakiem wdzięczności i nadziei w momentach naznaczonych chorobą i cierpieniem.