DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu w różnych przedziałach wiekowych:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

 
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

Dla kandydatów

Pobierz formularz zgłoszeniowy do DIMK w *doc  

 

 Pobierz formularz zgłoszeniowy do DIMK w *pdf

 

Wymagane dokumenty na egzamin wstępny:

1. Formularz zgłoszeniowy;

2. Opinia duszpasterza (osoby zakonne – pozwolenie przełożonego);

3. Dwa zdjęcia.

4. Na kierunki podyplomowe: dyplom ukończenia diecezjalnej szkoły organistowskiej lub szkoły muzycznej II stopnia lub świadectwo III kategorii muzyka kościelnego

 

Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek Podstawowe Kształcenie Muzyczne – Ogródek Muzyczny odbywa się w obecności rodzica lub opiekuna prawnego i ma na celu sprawdzenie predyspozycji muzycznych kandydata.

 

Na kierunek Wokalistyka liczba miejsc jest ograniczona. Po rozmowach kwalifikacyjnych (oba terminy) zostanie utworzona lista rankingowa.