Dla kandydatów

 

Nasza oferta skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych. Oferujemy możliwość kształcenia w ramach różnorodnych kierunków, a także śpiewania w naszych chórach. Przesłuchania wstępne na rok szkolny 2022/2023 odbędą się: 25 czerwca 2022 r. oraz 27 sierpnia 2022 r. od godz. 9.00. 

 

Oferujemy kształcenie w ramach kierunków:

♪ Podstawowe Kształcenie Muzyczne dla Dzieci – Ogródek Muzyczny

♪ Fortepian i Podstawowe Kształcenie Muzyczne

♪ Organista – poziom podstawowy

♪ Organista – poziom zaawansowany

♪ Organista – studium podyplomowe

♪ Wokalistyka – Piosenka Religijna

♪ Kurs Przygotowawczy

♪ Kurs Psałterzystów

 

 ♪♫ ♪ ♫ ♪

Pobierz formularz zgłoszeniowy do DIMK w *doc  

 ♪♫ ♪ ♫ ♪ 

 Pobierz formularz zgłoszeniowy do DIMK w *pdf

 ♪♫ ♪ ♫ ♪

 

Wymagane dokumenty na egzamin wstępny:

1. formularz zgłoszeniowy;

2. opinia duszpasterza (osoby zakonne – pozwolenie przełożonego);

3. dwa zdjęcia;

4. na kierunki podyplomowe: dyplom ukończenia diecezjalnej szkoły organistowskiej, szkoły muzycznej II stopnia lub świadectwo III kategorii muzyka kościelnego.

 

Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek Podstawowe Kształcenie Muzyczne dla Dzieci – Ogródek Muzyczny odbywa się w obecności rodzica lub opiekuna prawnego i ma na celu sprawdzenie predyspozycji muzycznych kandydata.

 

♪♫ ♪ ♫ ♪

 

Zapraszamy do Szkoły Chóralnej DIMK

Oferujemy uczestnictwo w nieodpłatnych zajęciach naszych chórów, a w ich ramach różnorodne przedsięwzięcia, koncerty oraz warsztaty stacjonarne i wyjazdowe.

 

Szkołę chóralną DIMK tworzą:

Chór żeński Opolienses Puellae Cantantes

♪ Chór dziecięcy

Chór mieszany Schola Cantorum Opoliensis

Zespół gospel

 

  ♪♫ ♪ ♫ ♪

 Pobierz formularz chórzysty DIMK w *doc

 ♪♫ ♪ ♫ ♪

 Pobierz formularz chórzysty DIMK w *pdf

 ♪♫ ♪ ♫ ♪