DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

Dla kandydatów

 

 POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO DIMK

 

Wymagane dokumenty na egzamin wstępny:

1. Formularz zgłoszeniowy;

2. Opinia duszpasterza (osoby zakonne – pozwolenie przełożonego);

3. Dwa zdjęcia.

4. Na kierunki podyplomowe: dyplom ukończenia diecezjalnej szkoły organistowskiej lub szkoły muzycznej II stopnia lub świadectwo III kategorii muzyka kościelnego

 

Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek Podstawowe Kształcenie Muzyczne – Ogródek Muzyczny odbywa się w obecności rodzica lub opiekuna prawnego i ma na celu sprawdzenie predyspozycji muzycznych kandydata.

 

Na kierunek Wokalistyka liczba miejsc jest ograniczona. Po rozmowach kwalifikacyjnych (oba terminy) zostanie utworzona lista rankingowa.