DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Ogródek muzyczny

Podstawowe Kształcenie Muzyczne – Ogródek Muzyczny

 

 

opisogrodek

 

 

Zajęcia w Ogródku Muzycznym odbywają w grupach według następującego podziału: 

 

GRUPA „0” z podgrupami A, B, C

WIEK DZIECI: A – 6/7 lat; B – 8 lat; C – 9 lat

PROGRAM: 

- 30 min. fortepian (nauczanie indywidualne);

- 60 min. chór (grupa dziewczęca i grupa chłopięca);

- 45 min. zajęcia umuzykalniające z rytmiką – jedna wspólna grupa dla poziomów A, B, C.

 

GRUPA I

WIEK DZIECI: 10 lat

PROGRAM: 

- 30 min. fortepian (nauczanie indywidualne);

- 60 min. chór (grupa dziewczęca i grupa chłopięca);

- 45 min. zajęcia umuzykalniające.

 

GRUPA II

WIEK DZIECI: 11 lat

PROGRAM:

-30 min. fortepian (nauczanie indywidualne);

- 60 min. chór (grupa dziewczęca i grupa chłopięca);

- 45 min. zajęcia umuzykalniające.

 

GRUPA III

WIEK DZIECI: 12 lat

PROGRAM:

- 45 min. fortepian (nauczanie indywidualne);

- 60 min. chór (grupa dziewczęca i grupa chłopięca);

- 45 min. zajęcia umuzykalniające.

 
 Po grupie 3 uczniowie zdają na I rok na kierunek Organista.
 

UWAGA DOTYCZĄCA CHÓRU:

– wszystkie dziewczęta śpiewają w grupie przygotowawczej chóru żeńskiego OPC;

– wszyscy chłopcy śpiewają w grupie przygotowawczej chóru chłopięcego PCO.