DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Ogródek muzyczny

Podstawowe Kształcenie Muzyczne – Ogródek Muzyczny

Umuzykalnienie połączone z nauką gry na fortepianie przeznaczone jest dla dzieci klas 1–6 szkoły podstawowej. Poprzez naukę, zabawę i wycieczki uczniowie wprowadzani są w tajniki muzyki, będącej ważnym elementem kultury i sztuki. Prócz zasad muzyki, kształcenia słuchu i emisji głosu, dzieci uczą się występów publicznych, umiejętności skupienia, podzielności uwagi i dysponowania czasem oraz wrażliwości na otaczające nas piękno.

 

Zajęcia w Ogródku Muzycznym odbywają w grupach według następującego podziału: 

GR 0: <9 lat:                          30 min. fortepian + 60 min. chór

GR 1 (10 lat) i 2 (11 lat):       30 min. fortepian +45 min. zajęcia umuzykalniające + 60 min. chór

Gr 3 (12 lat):                          45 min. fortepian + 45 min. zajęcia umuzykalniające + 60 min. chór

Po grupie 3 uczniowie zdają na I rok na kierunek Organista