DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu w różnych przedziałach wiekowych:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

 
Ogródek muzyczny

Podstawowe Kształcenie Muzyczne – Ogródek Muzyczny

 

 

opisogrodek

 

 

Zajęcia w Ogródku Muzycznym odbywają w grupach według następującego podziału: 

 

GRUPA „0” z podgrupami A, B, C

WIEK DZIECI: A – 6/7 lat; B – 8 lat; C – 9 lat

PROGRAM: 

- 30 min. fortepian (nauczanie indywidualne);

- 60 min. chór (grupa dziewczęca i grupa chłopięca);

- 45 min. zajęcia umuzykalniające z rytmiką – jedna wspólna grupa dla poziomów A, B, C.

 

GRUPA I

WIEK DZIECI: 10 lat

PROGRAM: 

- 30 min. fortepian (nauczanie indywidualne);

- 60 min. chór (grupa dziewczęca i grupa chłopięca);

- 45 min. zajęcia umuzykalniające.

 

GRUPA II

WIEK DZIECI: 11 lat

PROGRAM:

-30 min. fortepian (nauczanie indywidualne);

- 60 min. chór (grupa dziewczęca i grupa chłopięca);

- 45 min. zajęcia umuzykalniające.

 

GRUPA III

WIEK DZIECI: 12 lat

PROGRAM:

- 45 min. fortepian (nauczanie indywidualne);

- 60 min. chór (grupa dziewczęca i grupa chłopięca);

- 45 min. zajęcia umuzykalniające.

 
 Po grupie 3 uczniowie zdają na I rok na kierunek Organista.
 

UWAGA DOTYCZĄCA CHÓRU:

– wszystkie dziewczęta śpiewają w grupie przygotowawczej chóru żeńskiego OPC;

– wszyscy chłopcy śpiewają w grupie przygotowawczej chóru chłopięcego PCO.