DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

Kadra

Dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej:

ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO

Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego WT UO

 


 Zastępcy Dyrektora:

dr Beata Bączkowicz
(opiekunka roczników: I-III kierunku Organista Ogródka Muzycznego)
Przedmioty: Fortepian, Zasady muzyki

 

mgr Gabriela Czurlok

(opiekunka kierunków podyplomowych)
Przedmioty: Organy, Praktyka liturgiczno-muzyczna, Kształcenie słuchu, Solfeż specjalny

 

Sekretarz Zarządu: 

mgr Wiesława Pośpiech
(opiekunka roczników: IV-V kierunku Organista)
Przedmioty: Formy muzyki religijnej, Historia muzyki Romantyzmu, Historia muzyki polskiej, Fortepian

 

Biuro DIMK:

mgr Marta Bury

Pracownik biurowy

 

lic. Ewelina Szendzielorz

Manager chórów DIMK

Przedmioty: Fortepian, Zajęcia umuzykalniające

 

Profesorowie gościnni:

prof. Stefan Baier

Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik, Ratzybona, Niemcy

Przedmiot: Organy

 

prof. emeritus Saori Makino

Akademie für Musik und Kultur Mannheim, Niemcy; Tokyo, Japonia

Przedmiot: Fortepian

 

 prof. Seiji Makino

Tokorozawa Bach Akademie, Yokohama Mozart Akademie, St. Gregorius Hous, Tokyo, Japonia

Przedmiot: Dyrygentura Chóralna

 

 prof. Kathleen McIntosh

Santa Fe, USA

Przedmiot: Klawesyn


 

 Pracownia Badań Naukowych:

s. dr Dolores Nowak

kierownik Pracowni Badań Naukowych

Przedmioty: Prawodawstwo muzyki liturgicznej

opiekunka Kursu psałterzystów

Dyrygent Żeńskiej Scholi Międzyzakonnej

 

ks. dr hab. Robert Bernagiewicz

muzykolog, gregorianista

 

dr Andrzej Prasał

organolog

 


Diecezjalny Duszpasterz Muzyków Kościelnych:

ks. mgr lic. Piotr Kierpal

   

Wykładowcy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej:

mgr Alfred Bączkowicz
Przedmioty: Harmonia, Organy, Praktyka liturgiczno-muzyczna

   

mgr Michał Blechinger
Przedmioty: Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna, Harmonia, Podstawy improwizacji,
Śpiew liturgiczny, Literatura muzyki organowej

Akompaniator kierunku Prowadzenie zespołów śpiewaczych

 

mgr Józef Chudalla
Przedmioty: Organy, Praktyka liturgiczno-muzyczna

 

lic. Kornelia Cichoń

Dyrygentka Chóru Opolienses Puallae Cantantes

  

mgr Tadeusz Eckert

Przedmioty: Dyrygowanie, Metodyka prowadzenia zespołów śpiewaczych 

Dyrygent Chóru Schola Cantorum Opoliensis

  

mgr Anna Kubiak

Przedmioty: Umuzykalnienie, Fortepian, Podstawy dyrygowania, Czytanie partytur z elementami instrumentoznawstwa, Kształcenie słuchu z podstawami harmonii

 

mgr Andrzej Kubiczek

Przedmioty: Zasady muzyki, Kształcenie słuchu, Zespoły wokalne

    

mgr Maciej Lamm

Przedmioty: Fortepian, Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna

 

mgr Anna Maczura

Przedmioty: Emisja głosu, Zajęcia z interpretacji tekstu, Repertuar, Zespoły wokalne

 

dr Robert Makulski OFM
Przedmioty: Muzyka popularna, Schola gregoriańska, Organoznawstwo

 

mgr Bernadeta Malik
Przedmioty: Organy, Praktyka liturgiczno-muzyczna, Historia muzyki Średniowiecza, Historia muzyki renesansu, Historia muzyki Baroku, Teoria chorału gregoriańskiego, Chór

 

ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO

(Kierownik Katedry liturgiki i hagiografii WT UO)

Przedmioty: Rok liturgiczny, Liturgia Eucharystii, Liturgia sakramentów

 

 

mgr Karolina Peczkis

Przedmioty: Zespół instrumentalny, Zajęcia indywidualne na instrumentach dętych

 

mgr Teresa Ramola
Przedmioty: Organy, Praktyka liturgiczno-muzyczna

 

ks. mgr Rafał Rusin

Przedmioty: Emisja głosu, Kształcenie słuchu

 

lic. Łukasz Sadło

 Przedmioty: Fortepian, Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna

 

mgr Anna Sikora
Przedmioty: Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna, Czytanie partytur,
Zbiorowa emisja głosu, Dyrygowanie

Dyrygentka chóru Schola Cantorum Opoliensis oraz Pueri Cantores Opolienses

 Kierownik Sekcji Zespołów Wokalnych