DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu w różnych przedziałach wiekowych:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

 
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

Kadra

Dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej:

ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO

Kierownik Katedry Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego

Przedmiot: Prawodawstwo muzyki liturgicznej

 


 Zastępcy Dyrektora:

dr Beata Bączkowicz
(opiekunka roczników I-III kierunku Organista 

oraz kierunku Podstawowe Kształcenie Muzyczne dla Dzieci - Ogródek Muzyczny)
Przedmioty: Fortepian, Zasady muzyki

 

dr Gabriela Czurlok

(opiekunka kierunków podyplomowych)
Przedmioty: Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna, Kształcenie słuchu

 

Sekretarz Zarządu: 

mgr Wiesława Pośpiech
(opiekunka roczników: IV-V kierunku Organista)
Przedmioty: Formy muzyki religijnej, Historia muzyki romantyzmu, Historia muzyki polskiej

 

Biuro DIMK:

mgr Marta Skutnik

Pracownik biurowy

 

mgr Ewelina Szendzielorz

Menadżer Chórów DIMK

Przedmioty: Fortepian, Zajęcia umuzykalniające z rytmiką,

dyrygent chóru żeńskiego Opolienses Puellae Cantantes

 

Profesorowie gościnni:

prof. Stefan Baier

Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik, Ratzybona, Niemcy

Przedmiot: Organy

 

prof. emeritus Saori Makino

Akademie für Musik und Kultur Mannheim, Niemcy; Tokyo, Japonia

Przedmiot: Fortepian

 

 prof. Seiji Makino

Tokorozawa Bach Akademie, Yokohama Mozart Akademie, St. Gregorius Hous, Tokyo, Japonia

Przedmiot: Dyrygentura chóralna

 

 prof. Kathleen McIntosh

Santa Fe, USA

Przedmiot: Klawesyn


 

 Pracownia Badań Naukowych: 

dr Andrzej Prasał

Kierownik Pracowni Badań Naukowych

organolog

 

ks. dr hab. Robert Bernagiewicz

muzykolog, gregorianista

 

mgr Ewelina Szendzielorz

muzykolog

 

ks. dr Piotr Borowiak

teolog, liturgista

 


Diecezjalny Duszpasterz Muzyków Kościelnych:

ks. mgr lic. Piotr Kierpal

   

Wykładowcy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej:

mgr Alfred Bączkowicz
Przedmioty: Harmonia, Organy, Praktyka liturgiczno-muzyczna

   

mgr Michał Blechinger
Przedmioty: Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna, Harmonia, Podstawy improwizacji,
Śpiew liturgiczny, Literatura muzyki organowej

Akompaniator kierunku Prowadzenie zespołów śpiewaczych

 

ks. dr Piotr Borowiak

Przedmioty: Rok liturgiczny, Liturgia Eucharystii

 

mgr Józef Chudalla
Przedmioty: Organy, Praktyka liturgiczno-muzyczna

  

mgr Tadeusz Eckert

Przedmioty: Dyrygowanie, Metodyka prowadzenia zespołów śpiewaczych 

Dyrygent Chóru Schola Cantorum Opoliensis

  

mgr Anna Kubiak

Przedmioty: Zajęcia umuzykalniające, Fortepian

    

mgr Maciej Lamm

Przedmioty: Fortepian, Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna

 

dr Robert Makulski OFM
Przedmioty: Muzyka popularna, Schola gregoriańska, Organoznawstwo

 

mgr Bernadeta Malik
Przedmioty: Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna, Historia muzyki średniowiecza, Historia muzyki renesansu, Historia muzyki baroku, Teoria chorału gregoriańskiego, Chór

 

ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO

(Kierownik Katedry liturgiki i hagiografii WT UO)

Przedmioty: Rok liturgiczny, Liturgia Eucharystii, Liturgia sakramentów

 

mgr Julianna Petzuch

Przedmioty: Organy, Fortepian

 

mgr Teresa Ramola
Przedmioty: Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna

 

ks. mgr Rafał Rusin

Przedmioty: Emisja głosu, Kształcenie słuchu

 

mgr Łukasz Sadło

 Przedmioty: Fortepian, Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna

 

mgr Anna Sikora

Kierownik Sekcji Zespołów Wokalnych
Przedmioty: Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna, Czytanie partytur,
Zbiorowa emisja głosu, Dyrygowanie

Dyrygentka chórów Schola Cantorum Opoliensis oraz Pueri Cantores Opolienses