Semestr II - 2021/2022

 

27 lutego 2023 r.

Pierwszy dzień zajęć w II semestrze, tydzień I

Termin tożsamy z Dniem Skupienia Kapłanów

Wielkopostny Dzień Skupienia Muzyków
Kościelnych

25 marca 2023 r.

Przegląd Scholi Liturgicznych – Wrzosola 2023

6–11 kwietnia 2023 r.

Przerwa Wielkanocna

1–3 maja 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

17–18 maja 2023 r.

Audycje organowe w wykonaniu uczniów

17 maja 2023 r.

Rada Pedagogiczna

25 maja 2023 r.

Pierwszy dzień egzaminów dyplomowych – Praktyka muzyczno-liturgiczna

26 maja 2023 r.

VIII Międzynarodowy Festiwal Młodych Organistów im. Śląskich Muzyków Kościelnych – edycja konkursowa w kościele pw. św. Rocha
i Sebastiana w Starych Budkowicach. Gość specjalny: Moises Santiesteban Pupo (organista tytularny katedry w Hawanie, Kuba)

6 czerwca 2023 r.

Audycja fortepianowa w wykonaniu uczniów

8 czerwca 2023 r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – dzień wolny

12–24 czerwca 2023 r.

Letnia sesja egzaminacyjna

17 czerwca 2023 r.

Co słychać w DIMKu? Msza św. dziękczynna za miniony rok nauki, błogosławieństwo psałterzystów iDzień Otwartych Drzwi.

22 czerwca 2023 r.

Egzamin wstępny na V rok kierunku Organista
z Praktyki muzyczno-liturgicznej

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów kierunku Podstawowe Kształcenie Muzyczne dla Dzieci – Ogródek Muzyczny

24 czerwca 2023 r.

Przesłuchania wstępne na rok szkolny 2023/2024 – I termin

3–5 lipca 2023 r.

Rekolekcje dla organistów Diecezji Opolskiej
i Gliwickiej – sanktuarium św. Rity w Głębinowie.

2 września 2023 r.

Przesłuchania wstępne na rok szkolny 2023/2024 – II termin

1–14 września 2023 r.

Sesja poprawkowa