DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Semestr II

 

11 lutego 2019 r.

Pierwszy dzień zajęć w II semestrze, tydzień I

Termin zostanie podany później

Prof. Biljana Radovanović-Brković (AM Belgrad) – kurs dyrygencki

Termin zostanie podany później

 

Seiji Makino (St. Gregorius Haus, Tokio) – kurs dyrygencki

6 marca 2019 r.

 

 

9 marca 2019 r.

 


20–21 marca 2019 r.

Środa Popielcowa – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia indywidualne – „do odrobienia”)

Wielkopostny Dzień Skupienia
Muzyków Kościelnych

 

Mistrzowski kurs improwizacji organowej
prowadzi: dr hab. Michał Markuszewski
(UMFC Warszawa)

   
   

3 kwietnia 2019 r.

Konferencja organoznawcza Śląskie Organy

4–5 kwietnia 2019 r.

Mistrzowski Kurs Interpretacji Muzyki Organowej – prowadzi: prof. Stefan Baier (HfKM Ratyzbona) – zgłoszenia: mgr Gabriela Czurlok

Mistrzowski Kurs Interpretacji Muzyk Fortepianowej – prowadzi. Doc. Franz Prechtl (HfKM Ratyzbona) – zgłoszenia: mgr Maciej Lamm

6 kwietnia 2019 r.

18–23 kwietnia 2019 r.

Wrzosola 2019 – Przegląd Scholi Liturgicznych

 

Wiosenna przerwa świąteczna

Triduum Paschalne – podczas Liturgii Godzin w opolskiej katedrze śpiewa Żeński Chór Międzyzakonny

1–4 maja 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (zajęcia indywidualne – „do odrobienia”)

22 maja 2019 r.

Rada Pedagogiczna

23 maja 2019 r.

Pierwszy dzień egzaminów dyplomowych

31 maja 2019 r.

 

8 czerwca 2019 r.

V Międzynarodowy Konkurs Młodych Organistów im. Śląskich Muzyków Kościelnych

Święcenia kapłańskie - śpiewa chór Pueri Cantores Opolienses oraz Schola Cantorum Opoliensis

10–22 czerwca 2019 r.

Sesja egzaminacyjna

15 czerwca 2019 r.

Co słychać w DIMKu? Festyn szkolny

Termin zostanie podany później

Pielgrzymka Chórów kościelnych na Górę Świętej Anny

20 czerwca 2019 r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – DIMK nieczynny

22 czerwca 2019 r.

Egzamin wstępny, I termin

28 czerwca 2019 r.

Koncert Chóru Schola Cantorum Opoliensis w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera

Termin zostanie podany później

Rekolekcje dla muzyków kościelnych

31 sierpnia 2019 r.

Egzamin wstępny, II termin

2–14 września 2019 r.

Sesja poprawkowa (ostateczny termin oddania indeksów: 16 września)