DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Semestr II

29 stycznia 2018 r.:                           Pierwszy dzień zajęć w II semestrze, tydzień I

 

                                                           Kurs Dyrygentury Chóralnej – prowadzi prof. Seiji Makino

                                                           (termin zostanie podany pod koniec I semestru)

 

17 marca 2018 r.:                             Wielkopostny Dzień Skupienia 

                                                            (kościół Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach, ul. Wiejska 101

  rozpoczęcie o godz. 9:30)

 

Przegląd Scholi Liturgicznych - Wrzosola 2018 

 

29 marca–3 kwietnia 2018 r.:           Wiosenna przerwa świąteczna

 

30 kwietnia–5 maja 2018 r.:             Dni wolne od zajęć dydaktycznych
                                                           (zajęcia indywidualne do odpracowania)

 

23 maja 2018 r.:                                Rada Pedagogiczna

 

 

9-10 czerwca 2018 r.:                       Pielgrzymka Chórów Kościelnych na Górę św. Anny

 

 

11–23 czerwca 2018 r.:                    Letnia sesja egzaminacyjna 

                                                          oddanie indeksów do 30 czerwca

                                                          1–15 września 2018 r. sesja poprawkowa

 

 

23 czerwca 2018 r.:                          I termin egzaminów wstępnych

 

 

25-27 czerwca 2018 r.                     Rekolekcje dla Muzyków Kościelnych (Kamień Śląski)

 

1 września 2018 r.:                           II termin egzaminów wstępnych