Semestr II - 2023/2024

29 stycznia 2024 r.

Pierwszy dzień zajęć w II semestrze, tydzień I (Uwaga! W trakcie trwania semestru letniego wszystkie klasy organowe i fortepianowe mają do wypracowania dwie dodatkowe indywidualne godziny lekcyjne – za skrócone zajęcia
w miesiącu czerwcu. Terminy do zgłoszenia
w biurze DIMK)

17 lutego 2024 r.

Wielkopostny Dzień Skupienia Muzyków Kościelnych w kościele pw. św. Rocha w Starych Budkowicach

15 marca 2024 r.

Przegląd Scholi Liturgicznych Wrzosola 2024
w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Opolu-Wrzoskach

28 marca–2 kwietnia 2024 r.

Przerwa Wielkanocna

1–4 maja 2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

22–23 maja 2024 r.

Audycje organowe w wykonaniu uczniów

22 maja 2024 r.

Rada Pedagogiczna

23 maja 2024 r.

Pierwszy dzień egzaminów dyplomowych – Praktyka muzyczno-liturgiczna

*24 maja 2024 r.

IX Międzynarodowy Festiwal Młodych Organistów im. Śląskich Muzyków Kościelnych

28 maja 2024 r.

Audycja fortepianowa w wykonaniu uczniów

30 maja 2024 r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – dzień wolny

1 czerwca 2024 r.

Ostatni dzień zajęć dydaktycznych

3–14 czerwca 2024 r.

Letnia sesja egzaminacyjna

13 czerwca 2024 r.

Egzamin wstępny na V rok kierunku Organista
z Praktyki muzyczno-liturgicznej

14 czerwca 2024 r.

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów kierunku Podstawowe Kształcenie Muzyczne dla Dzieci – Ogródek Muzyczny

*15 czerwca 2024 r.

Uroczyste zakończenie roku jubileuszowego
w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera
z premierą zamówionej na rok jubileuszowy kompozycji Marcina Pospieszalskiego –  Te Deum (Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej – dyr. Przemysław Neumann, chór mieszany DIMK Schola Cantorum Opoliensis – dyr. Anna Sikora; prowadzenie wykonania – Przemysław Neumann).

22 czerwca 2024 r.

Przesłuchania wstępne na rok szkolny 2024/2025 – I tura

31 sierpnia 2024 r.

Przesłuchania wstępne na rok szkolny 2024/2025 – II tura

2–14 września 2024 r.

Sesja poprawkowa