DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwa DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to cztery specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

oraz Żeński Chór Międzyzakonny
Semestr II

 

11 lutego 2019 r.

Pierwszy dzień zajęć w II semestrze, tydzień I

Termin zostanie podany później

Prof. Biljana Radovanović-Brković (AM Belgrad) – kurs dyrygencki

Termin zostanie podany później

 

Seiji Makino (St. Gregorius Haus, Tokio) – kurs dyrygencki

6 marca 2019 r.

 

 

9 marca 2019 r.

 


20–21 marca 2019 r.

Środa Popielcowa – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia indywidualne – „do odrobienia”)

 

Wielkopostny Dzień Skupienia
Muzyków Kościelnych

 

Mistrzowski kurs improwizacji organowej
prowadzi: dr hab. Michał Markuszewski
(UMFC Warszawa)

   
   

3 kwietnia 2019 r.

Konferencja organoznawcza Śląskie Organy

4–5 kwietnia 2019 r.

Mistrzowski Kurs Interpretacji Muzyki Organowej – prowadzi: prof. Stefan Baier (HfKM Ratyzbona) – zgłoszenia: mgr Gabriela Czurlok

Mistrzowski Kurs Interpretacji Muzyk Fortepianowej – prowadzi. Doc. Franz Prechtl (HfKM Ratyzbona) – zgłoszenia: mgr Maciej Lamm

6 kwietnia 2019 r.

 

18–23 kwietnia 2019 r.

Wrzosola 2019 – Przegląd Scholi Liturgicznych

 

Wiosenna przerwa świąteczna

Triduum Paschalne – podczas Liturgii Godzin w opolskiej katedrze śpiewa Żeński Chór Międzyzakonny

1–4 maja 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (zajęcia indywidualne – „do odrobienia”)

22 maja 2019 r.

Rada Pedagogiczna

23 maja 2019 r.

Pierwszy dzień egzaminów dyplomowych

31 maja 2019 r.

 

8 czerwca 2019 r.

V Międzynarodowy Konkurs Młodych Organistów im. Śląskich Muzyków Kościelnych

Święcenia kapłańskie - śpiewa chór Pueri Cantores Opolienses oraz Schola Cantorum Opoliensis

10–22 czerwca 2019 r.

Sesja egzaminacyjna

15 czerwca 2019 r.

Co słychać w DIMKu? Dzień Otwartych Drzwi

Termin zostanie podany później

Pielgrzymka Chórów kościelnych na Górę Świętej Anny

20 czerwca 2019 r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – DIMK nieczynny

22 czerwca 2019 r.

Egzamin wstępny, I termin

28 czerwca 2019 r.

Koncert Chóru Schola Cantorum Opoliensis w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera

Termin zostanie podany później

Rekolekcje dla muzyków kościelnych

31 sierpnia 2019 r.

Egzamin wstępny, II termin

2–14 września 2019 r.

Sesja poprawkowa (ostateczny termin oddania indeksów: 16 września)