DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Semestr II

29 stycznia 2018 r.:                          Pierwszy dzień zajęć w II semestrze, tydzień I

 

14 lutego 2018 r.:                             Środa Popielcowa - nie ma zajęć grupowych

 

17 lutego 2018 r.:                             Wielkopostny Dzień Skupienia 

                                                            (kościół Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach, ul. Wiejska 101

  rozpoczęcie o godz. 9:30)

 

17 marca 2018 r.:                             Przegląd Scholi Liturgicznych - Wrzosola 2018 

 

18 marca 2018 r.:                             Inauguracja chóru chłopięco-męskiego DIMK Pueri Cantores Opolienses 
                                                           Koncert o godz. 15.00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Opolu 

 

29 marca–3 kwietnia 2018 r.:          Wiosenna przerwa świąteczna

 

30 kwietnia–5 maja 2018 r.:            Dni wolne od zajęć dydaktycznych
                                                          (zajęcia indywidualne do odpracowania)

 

12 maja 2018 r.:                               Mistrzowski Kurs Interpretacji Muzyki Organowej

                                                          prowadzi prof. Stefan Baier (HfKM Regensburg)

 

19 maja 2018 r.:                               Święcenia kapłańskie w kościele seminaryjno-akademickim

                                                          śpiewa chór uczniowski

 

23 maja 2018 r.:                               Rada Pedagogiczna

 

24 maja 2018 r.:                                Pierwszy dzień egzaminów dyplomowych

 

25 maja 2018 r.:                               IV Międzynarodowy Konkurs Młodych Organistów
                                                          im. Śląskich Muzyków Kościelnych

 

31 maja-1 czerwca 2018 r.:             Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

                                                          (zajęcia indywidualne do odpracowania)

 

7-13 czerwca 2018 r.:                       Kurs Dyrygentury Chóralnej – prowadzi prof. Seiji Makino

 

9-10 czerwca 2018 r.:                      Pielgrzymka Chórów Kościelnych na Górę św. Anny

  

11–23 czerwca 2018 r.:                    Letnia sesja egzaminacyjna 

                                                          oddanie indeksów do 30 czerwca

                                                          (1–15 września 2018 r. sesja poprawkowa)

 

16 czerwca 2018 r.:                         Dzień otwarty DIMK 

 

23 czerwca 2018 r.:                         I termin egzaminów wstępnych

 

25-27 czerwca 2018 r.                     Rekolekcje dla Muzyków Kościelnych (Kamień Śląski)

 

1 września 2018 r.:                         II termin egzaminów wstępnych 

 

7 października 2018 r.:                  Ostatni dzień egzaminów dyplomowych

 

15-20 października 2018 r.:            Tydzień DIMK (wręczenie dyplomów 17 października)