DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu w różnych przedziałach wiekowych:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

 
Semestr II - 2019/2020

24 lutego 2020 r.

Pierwszy dzień zajęć w II semestrze, tydzień I

26 lutego 2020 r.

Środa Popielcowa – dzień wolny od zajęć grupowych

29 lutego 2020 r.

4 marca 2020 r.

Wielkopostny Dzień Skupienia Muzyków
Kościelnych

Nabożeństwo stacyjne z udziałem chórów DIMK: żeńskiego Opolienses Puellae Cantantes
i mieszanego Schola Cantorum Opoliensis
w kościele oo. Jezuitów w Opolu

23–29 marca 2020 r.

V Tydzień Muzykologii UO (szczegółowy program wydarzeń podany na plakacie okolicznościowym)

23 marca 2020 r.

Opolski Spacer Organowy

25 marca 2020 r.

Konferencja naukowa Creare et cantare

3–4 kwietnia 2020 r.

Pasja wg św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha w Filharmonii Opolskiej z udziałem chóru chłopięcego DIMK Pueri Cantores Opolienses

Termin zostanie podany później

Wrzosola 2020 – Przegląd Scholi Liturgicznych

09–14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1–3 maja 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (zajęcia indywidualne – „do odrobienia”)

20 maja 2020 r.

Rada Pedagogiczna

21 maja 2020 r.

Pierwszy dzień egzaminów dyplomowych – Praktyka muzyczno-liturgiczna

30 maja 2020 r.

Święcenia kapłańskie – śpiewa chór uczniowski

5 czerwca 2020 r.

VI Międzynarodowy Festiwal Młodych Organistów im. Śląskich Muzyków Kościelnych w Nowej Cerekwi – warsztaty interpretacji literatury organowej prowadzone przez prof. Maję Smiljanić-Radić (AM Belgrad, Serbia)

11 czerwca 2020 r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – DIMK nieczynny

13 czerwca 2020 r.

Ostatni dzień zajęć w roku szkolnym 2019/2020

15–19 czerwca 2020 r.

Prof. Seiji Makino (St. Gregorius Haus, Tokio, Japonia) – kurs chórmistrzowski

15–26 czerwca 2020 r.

Letnia sesja egzaminacyjna

20 czerwca 2020 r.

Co słychać w DIMKu? Msza św. dziękczynna za miniony rok nauki, błogosławieństwo psałterzystów iDzień Otwartych Drzwi.

25 czerwca 2020 r.

Egzamin wstępny na V rok kierunku Organista
z praktyki muzyczno-liturgicznej

27 czerwca 2020 r.

Przesłuchania wstępne na rok szkolny 2020/2021 – I termin

Termin zostanie podany później

Rekolekcje dla muzyków kościelnych

29 sierpnia 2020 r.

Przesłuchania wstępne na rok szkolny 2020/2021 – II termin

1–14 września 2020 r.

Sesja poprawkowa (ostateczny termin oddania indeksów: 15 września)