Organista - poziom podstawowy

 

 

 

3-letni kierunek Organista – poziom podstawowy przeznaczony jest dla absolwentów kierunku Fortepian i Podstawowe Kształcenie Muzyczne oraz szkół o podobnym profilu i zakresie nauczania, posiadających ugruntowany warsztat gry na fortepianie oraz prezentujących niezbędną wiedzę ogólnomuzyczną, z zakresu zasad muzyki i kształcenia słuchu*. 

 

Absolwenci kierunku Organista – poziom podstawowy posiadają podstawowe umiejętności muzyczno-liturgiczne, uprawniające do wykonywania zadań muzyka kościelnego w Kościele Rzymskokatolickim. 

 

Plan nauczania:

 

 

  

*Poziom wiedzy i umiejętności kandydata weryfikowany jest podczas przesłuchań wstępnych. Według indywidualnych potrzeb, istnieje możliwość przedłużenia okresu nauki bądź rozszerzenia jej zakresu w celu dopełnienia braków programowych.

 

 

 

ROZSZERZONY TOK NAUCZANIA

Dwóch nauczycieli prowadzących przedmioty:

1. Literatura muzyki organowej (45 min. w tygodniu)
2. Praktyka liturgiczno-muzyczna z elementami improwizacji organowej (45 min. w tygodniu)

 

Realizacja rozszerzonego toku nauczania następuje po przedłożeniu pisemnego zobowiązania

się do jego podjęcia, co możliwe jest w dowolnym momencie trwania nauki.

  

EGZAMINY I ZALICZENIA

Egzamin (zaliczenie) odbywa się w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

 

Termin poprawkowy

 W SEMESTRZE ZIMOWYM z początkiem semestru letniego;

  do wskazanej w terminarzu daty ostatecznego oddania indeksów.

   W SEMESTRZE LETNIM    we wrześniu nowego roku szkolnego;

  do wskazanej w terminarzu daty ostatecznego oddania indeksów.

 

Przełożenie egzaminu na terminy poza czas sesji egzaminacyjnej związane jest z koniecznością przedstawienia uzasadnionego podania o przeniesienie egzaminu (bezwzględnie z podpisem prowadzącego zajęcia).

Podanie o przeniesienie terminu egzaminu/zaliczenia 

 

Zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej egzaminy i zaliczenia odbywające się poza powyższymi regułami i w innych od obowiązujących terminów przeprowadza się zgodnie ze wskazaniami Rady Pedagogicznej.

Wynik egzaminu komisyjnego jest ostateczny.