• Uncategorised
  Liczba artykułów:
  48
 • Template
  Liczba artykułów:
  0
 • blog
  Liczba artykułów:
  16
 • Strona
  Liczba artykułów:
  15
  • Wydawnictwo

    

    Wydawnictwo SINDRUK-DIMK jest owocem współpracy

   Zakładu Poligraficznego SINDRUK i Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu.

     

   W jego ofercie znajdują się monografie naukowe, prace popularnonaukowe i dydaktyczne, publikacje duszpasterskie, tomiki poezji, literatura dziecięca, edycje nutowe, prace zbiorowe, czasopisma, foldery i wydawnictwa okazjonalne, a także płyty CD. 

    

   Zakres działalności Wydawnictwa SINDRUK-DIMK obejmuje:

   • publikowanie i rozpowszechnianie dorobku naukowo-badawczego pracowników Pracowni Badań Naukowych DIMK;

   • prowadzenie naukowych i naukowo-artystycznych serii wydawniczych;

   • wydawanie pozycji edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych;

   • dokumentacja fonograficzna zabytkowego instrumentarium organowego Śląska Opolskiego;

   • utrwalanie dorobku polskiej kultury muzycznej w postaci publikacji książkowych
    i płytowych ze szczególnym uwzględnieniem jej śląskiego kontekstu;

   • wspieranie rozwoju polskiej literatury dziecięcej poprzez ogłaszanie ogólnopolskich konkursów literackich oraz promowanie zwycięskich pozycji;

   • utrwalanie dorobku kompozytorskiego w postaci edycji nutowych;

   • nawiązywanie współpracy na polu międzynarodowym w zakresie prowadzonych badań naukowo-artystycznych;

   • promowanie publikacji Wydawnictwa poprzez udział w ogólnopolskich targach książki, aktywność w mediach tradycyjnych i społecznościowych, organizowanie konferencji naukowych, a także bieżące publikowanie nowości wydawniczych.

   ·    

   Wśród proponowanych publikacji na szczególną uwagę zasługują serie wydawnicze:

   • Opolienses Musica Ecclesiastica (studium naukowe w zakresie szeroko pojętej kościelnej kultury muzycznej)
   • Organy Śląska Opolskiego (studium artystyczno-naukowe w zakresie instrumentarium i muzyki organowej)
   • Musica Silesiae (studium artystyczno-naukowe w zakresie śląskiego dorobku kompozytorskiego),
   • Śląska Fermata (seria wywiadów-rzek ze śląskimi muzykami kościelnymi),

   a także:

    

   Poza seriami wydano również szereg unikatowych opowiadań edukacyjnych dla dzieci, pozycji duszpasterskich oraz tomików poezji i płyt CD. 


   Wydawnictwa uhonorowane zostały także nominacjami i nagrodami, przyznanymi m.in.: przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich:

   • Wyróżnienie Feniks 2018 za płytę Solum Car*l*men – na organach gra Jaroslav Tůma – Pokój, ewangelicki kościół Księżnej Zofii (Organy Śląska Opolskiego, vol. 18).
   • Wyróżnienie Feniks 2019 za książkę O organach z dziećmi i dla dzieci autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka.
   • Feniks Specjalny "Muzyczny" 2020 dla Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu: stanowi uhonorowanie dokonań w zakresie animowania kultury i sztuki muzycznej poprzez wykształcenie kilku pokoleń organistów i dyrygentów zespołów śpiewaczych. Jest wyrazem uznania dla roli jaką instytut odegrał w budowaniu profesjonalnej kadry wspierającej funkcjonowanie Kościoła, promocję edukacji i rozwoju artystycznego poprzez muzykę oraz młodych talentów muzycznych i popularyzowanie muzyki chóralnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży
   • Feniks Specjalny 2021 dla ks. dr. hab. Grzegorza Poźniaka – Dyrektora Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu: dowód uznania dla dorobku naukowego i popularyzatorskiego Laureata w obszarze muzyki organowej, którego działalność badawcza koncentruje się wokół zagadnień muzyki liturgicznej, prawodawstwa muzyczno-liturgicznego, organoznawstwa i historii muzyki organowej Śląska. Swoją pasję do dźwięków i nut realizuje także na polu promowania popularnej muzyki religijnej.
   • Wyróżnienie Feniks 2021 za płytę Sonare Deo et populo na organach gra Wacław Golonka – Łambinowice, kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny (Organy Śląska Opolskiego, vol. 26).
   • Wyróżnienie Feniks 2021 za płytę Improvisationes – na organach gra Markus Rupprecht – Tarnów Opolski, kościół pw. św. Marcina Biskupa (Organy Śląska Opolskiego, vol. 27).
   • Wyróżnienie Feniks 2021 za serię wydawniczą W służbie...: W służbie SłowaW służbie metaforyW służbie dźwiękuW służbie muzyki autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka.

   Organem opiniodawczym w zakresie działalności Wydawnictwa jest Rada Wydawnicza, w skład której wchodzą:

   ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO – przewodniczący (kwestie merytoryczne);

   Eugeniusz Kowalcze – przewodniczący (kwestie drukarsko-techniczne);

   Pracownicy Zakładu Badań Naukowych DIMK

   Pracownicy Katedry Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego – głos doradczo-opiniujący

   Ewelina Szendzielorz – sekretarz

    

    

    

   Zapraszamy na FanPage naszych wydawnictw! 

    

    

    

     

    

    

   Liczba artykułów:
   8