• Uncategorised
  Liczba artykułów:
  45
 • Template
  Liczba artykułów:
  0
 • blog
  Liczba artykułów:
  16
 • Strona
  Liczba artykułów:
  15
  • Wydawnictwo

    

    Wydawnictwo SINDRUK-DIMK jest owocem współpracy

   Zakładu Poligraficznego SINDRUK i Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu.

     

   W jego ofercie znajdują się monografie naukowe, prace popularnonaukowe i dydaktyczne, publikacje duszpasterskie, tomiki poezji, literatura dziecięca, edycje nutowe, prace zbiorowe, czasopisma, foldery i wydawnictwa okazjonalne, a także płyty CD. 

    

   Zakres działalności Wydawnictwa SINDRUK-DIMK obejmuje:

   • publikowanie i rozpowszechnianie dorobku naukowo-badawczego pracowników Pracowni Badań Naukowych DIMK;

   • prowadzenie naukowych i naukowo-artystycznych serii wydawniczych;

   • wydawanie pozycji edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych;

   • dokumentacja fonograficzna zabytkowego instrumentarium organowego Śląska Opolskiego;

   • utrwalanie dorobku polskiej kultury muzycznej w postaci publikacji książkowych
    i płytowych ze szczególnym uwzględnieniem jej śląskiego kontekstu;

   • wspieranie rozwoju polskiej literatury dziecięcej poprzez ogłaszanie ogólnopolskich konkursów literackich oraz promowanie zwycięskich pozycji;

   • utrwalanie dorobku kompozytorskiego w postaci edycji nutowych;

   • nawiązywanie współpracy na polu międzynarodowym w zakresie prowadzonych badań naukowo-artystycznych;

   • promowanie publikacji Wydawnictwa poprzez udział w ogólnopolskich targach książki, aktywność w mediach tradycyjnych i społecznościowych, organizowanie konferencji naukowych, a także bieżące publikowanie nowości wydawniczych.

   ·    

   Wśród proponowanych publikacji na szczególną uwagę zasługują serie wydawnicze:

   • Opolienses Musica Ecclesiastica (studium naukowe w zakresie szeroko pojętej kościelnej kultury muzycznej)
   • Organy Śląska Opolskiego (studium artystyczno-naukowe w zakresie instrumentarium i muzyki organowej)
   • Musica Silesiae (studium artystyczno-naukowe w zakresie śląskiego dorobku kompozytorskiego),

   a także:

    

   Poza seriami wydano również szereg unikatowych opowiadań edukacyjnych dla dzieci, pozycji duszpasterskich oraz tomików poezji i płyt CD. 


   Wydawnictwa uhonorowane zostały także nominacjami i nagrodami, m.in.: Wyróżnieniem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2018 za płytę Solum Car*l*men – na organach gra Jaroslav Tůma – Pokój, ewangelicki kościół Księżnej Zofii oraz Wyróżnieniem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2019 za książkę O organach z dziećmi i dla dzieci autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka.

    

   Organem opiniodawczym w zakresie działalności Wydawnictwa jest Rada Wydawnicza, w skład której wchodzą:

   ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO – przewodniczący (kwestie merytoryczne);

   Eugeniusz Kowalcze – przewodniczący (kwestie drukarsko-techniczne);

   Pracownicy Zakładu Badań Naukowych DIMK

   Pracownicy Katedry Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego – głos doradczo-opiniujący

   Ewelina Szendzielorz – sekretarz

    

    

    

   Zapraszamy na FanPage naszych wydawnictw! 

    

    

    

    

    

    

    

   Liczba artykułów:
   8