DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwa DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to cztery specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

oraz Żeński Chór Międzyzakonny
Semestr I

 

 

1–15 września 2018 r.

Sesja poprawkowa (ostateczny termin oddania indeksów: 17 września)

1 września 2018 r.

II termin egzaminów wstępnych

3 września 2018 r.

Pierwszy dzień zajęć w I semestrze, tydzień I

16 września 2018 r.

Koncert organowy uczniów DIMK w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera

22 września 2018 r.

Koncert Chóru Pueri Cantores Opolienses w Vrbnie pod Pradziadem (Czechy)

26 września 2018 r.

Rada Pedagogiczna

27 września 2018 r.

28–30 września 2018 r.

4 października 2018 r.

II termin egzaminu dyplomowego z harmonii

Warsztaty Chóru Schola Cantorum Opolienis

II termin egzaminu dyplomowego z teorii

7 października 2018 r.

Ostatni dzień egzaminów dyplomowych

1520 października 2018 r.

Tydzień DIMK:

15–20 października: Mistrzowski Kurs Interpretacji Muzyki Organowej – prowadzi: prof. Maja Smiljanić-Radić (AM Belgrad, Serbia) – zgłoszenia: mgr Gabriela Czurlok

15 października: Próba otwarta Chóru Schola Cantorum Opoliensis

17 października: wręczenie dyplomów absolwentom DIMK

19 października: Próba otwarta Chóru Pueri Cantores Opolienses

20 października: Dzień otwartych drzwi

październik 2018 r.

Mistrzowski Kurs Interpretacji Muzyki Organowej – prowadzi: prof. Stefan Baier (HfKM Ratyzbona) – zgłoszenia: mgr Gabriela Czurlok

1–3 listopada 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (zajęcia indywidualne – „do odrobienia”)

 

 

17 listopada 2018 r.

Rozpoczęcie Kursu Psałterzystów

5–10 listopada 2018 r.

Kurs klawesynowy – prowadzi prof. Kathleen McIntosh (Santa Fe, USA) – zgłoszenia: mgr Maciej Lamm

Termin zostanie podany później

Adwentowy Dzień Skupienia

22 grudnia 2018–1 stycznia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

9 stycznia 2019 r.

Rada Pedagogiczna

20 stycznia 2019 r.

Kolędowy koncert chóralny w Pokoju

26 stycznia 2019 r.

Ostatni dzień zajęć w I semestrze

(Ferie dla województwa opolskiego: 28 stycznia–10 lutego 2019 r.)

28 stycznia–9 lutego 2019 r.

Sesja egzaminacyjna (oddanie indeksów do 16 lutego)

2 lutego 2019 r.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – podczas Mszy św. w katedrze opolskiej śpiewa Żeński Chór Międzyzakonny