DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Semestr I

 

 

1–15 września 2018 r.

Sesja poprawkowa (ostateczny termin oddania indeksów: 17 września)

1 września 2018 r.

II termin egzaminów wstępnych

3 września 2018 r.

Pierwszy dzień zajęć w I semestrze, tydzień I

16 września 2018 r.

Koncert organowy uczniów DIMK w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera

22 września 2018 r.

Koncert Chóru Pueri Cantores Opolienses w Vrbnie pod Pradziadem (Czechy)

26 września 2018 r.

Rada Pedagogiczna

27 września 2018 r.

28–30 września 2018 r.

4 października 2018 r.

II termin egzaminu dyplomowego z harmonii

Warsztaty Chóru Schola Cantorum Opolienis

II termin egzaminu dyplomowego z teorii

7 października 2018 r.

Ostatni dzień egzaminów dyplomowych

1520 października 2018 r.

Tydzień DIMK:

15–20 października: Mistrzowski Kurs Interpretacji Muzyki Organowej – prowadzi: prof. Maja Smiljanić-Radić (AM Belgrad, Serbia) – zgłoszenia: mgr Gabriela Czurlok

15 października: Próba otwarta Chóru Schola Cantorum Opoliensis

17 października: wręczenie dyplomów absolwentom DIMK

19 października: Próba otwarta Chóru Pueri Cantores Opolienses

20 października: Dzień otwartych drzwi

październik 2018 r.

Mistrzowski Kurs Interpretacji Muzyki Organowej – prowadzi: prof. Stefan Baier (HfKM Ratyzbona) – zgłoszenia: mgr Gabriela Czurlok

1–3 listopada 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (zajęcia indywidualne – „do odrobienia”)

 

 

17 listopada 2018 r.

Rozpoczęcie Kursu Psałterzystów

5–10 listopada 2018 r.

Kurs klawesynowy – prowadzi prof. Kathleen McIntosh (Santa Fe, USA) – zgłoszenia: mgr Maciej Lamm

Termin zostanie podany później

Adwentowy Dzień Skupienia

22 grudnia 2018–1 stycznia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

9 stycznia 2019 r.

Rada Pedagogiczna

20 stycznia 2019 r.

Kolędowy koncert chóralny w Pokoju

26 stycznia 2019 r.

Ostatni dzień zajęć w I semestrze

(Ferie dla województwa opolskiego: 28 stycznia–10 lutego 2019 r.)

28 stycznia–9 lutego 2019 r.

Sesja egzaminacyjna (oddanie indeksów do 16 lutego)

2 lutego 2019 r.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – podczas Mszy św. w katedrze opolskiej śpiewa Żeński Chór Międzyzakonny