DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Semestr I

4 września 2017 r.:                           Pierwszy dzień zajęć w DIMK, tydzień I

 

16 września 2017 r.:                         Ostatni dzień sesji poprawkowej - ostateczny termin oddania indeksów

 

27 września 2017 r.:                         Rada Pedagogiczna w nowym roku szkolnym

 

15 października 2017 r.:                   Ostatni dzień egzaminów dyplomowych

 

15–21 października 2017 r.:             Tydzień DIMK

 

1–2 listopada 2017 r.:                       Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

6–10 listopada 2017 r.:                     Kurs gry na klawesynie – prof. Kathleen McIntosh (Santa Fe, USA)

 

2 grudnia 2017 r.:                              Adwentowy Dzień Skupienia Muzyków Kościelnych

   (koścół Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach, ul. Wiejska 101, rozpoczęcie o godz. 9:30.

 

23 grudnia 2017 r.–1 stycznia 2018 r.: Zimowa przerwa świąteczna

 

10 stycznia 2018 r.:                           Rada Pedagogiczna

 

13 stycznia 2018 r.:                           Ostatni dzień zajęć w I semestrze

                                                            (województwo opolskie: ferie 15-28 stycznia 2018 r.)

 

15–27 stycznia 2018 r.:                     Zimowa sesja egzaminacyjna (oddanie indeksów do 3 lutego)