Sprawozdania

 

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Uchwała Rady Nadzorczej DIMK o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023

 ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Informacja o otrzymanych darowiznach w 2023 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

  

 

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Rachunek zysków i strat za 2022 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Bilans DIMK za 2022 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2022 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Uchwała Rady Nadzorczej DIMK o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2022

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Informacja o otrzymanych darowiznach w 2022 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 

 

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Uchwała Rady Nadzorczej DIMK o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪

Rachunek zysków i strat za 2021 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Bilans DIMK za 2021 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2021 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Informacja o otrzymanych darowiznach w 2021 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 

 

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Uchwała Rady Nadzorczej o zatwierdzeniu sprawozdania

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Rachunek zysków i strat za 2020 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Bilans DIMK za 2020 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2020 r.

 ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Sprawozdanie finansowe DIMK za 2020 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Informacja o otrzymanych darowiznach w 2020 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 

 

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Sprawozdanie finansowe DIMK za 2019 r.

 ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Rachunek zysków i strat za 2019 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Bilans DIMK za 2019 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2019 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Informacja o otrzymanych darowiznach w 2019 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 

 

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Sprawozdanie finansowe DIMK za 2018 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Rachunek zysków i strat za 2018 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Bilans DIMK za 2018 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2018 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Informacja o otrzymanych darowiznach w 2018 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 

 

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Sprawozdanie finansowe DIMK za 2017 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 Rachunek zysków i strat za 2017 r .

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 Bilans DIMK za 2017 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪  

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego  za 2017 r. 

   

 

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Sprawozdanie finansowe DIMK za 2016 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 Rachunek zysków i strat za 2016 r .

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Bilans DIMK za 2016 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego  za 2016 r.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪