O Wydawnictwie

 

 Wydawnictwo SINDRUK-DIMK jest owocem współpracy

Zakładu Poligraficznego SINDRUK i Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu.

  

W jego ofercie znajdują się monografie naukowe, prace popularnonaukowe i dydaktyczne, publikacje duszpasterskie, tomiki poezji, literatura dziecięca, edycje nutowe, prace zbiorowe, czasopisma, foldery i wydawnictwa okazjonalne, a także płyty CD. 

 

Zakres działalności Wydawnictwa SINDRUK-DIMK obejmuje:

 • publikowanie i rozpowszechnianie dorobku naukowo-badawczego pracowników Pracowni Badań Naukowych DIMK;

 • prowadzenie naukowych i naukowo-artystycznych serii wydawniczych;

 • wydawanie pozycji edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych;

 • dokumentacja fonograficzna zabytkowego instrumentarium organowego Śląska Opolskiego;

 • utrwalanie dorobku polskiej kultury muzycznej w postaci publikacji książkowych
  i płytowych ze szczególnym uwzględnieniem jej śląskiego kontekstu;

 • wspieranie rozwoju polskiej literatury dziecięcej poprzez ogłaszanie ogólnopolskich konkursów literackich oraz promowanie zwycięskich pozycji;

 • utrwalanie dorobku kompozytorskiego w postaci edycji nutowych;

 • nawiązywanie współpracy na polu międzynarodowym w zakresie prowadzonych badań naukowo-artystycznych;

 • promowanie publikacji Wydawnictwa poprzez udział w ogólnopolskich targach książki, aktywność w mediach tradycyjnych i społecznościowych, organizowanie konferencji naukowych, a także bieżące publikowanie nowości wydawniczych.

·    

Wśród proponowanych publikacji na szczególną uwagę zasługują serie wydawnicze:

 • Opolienses Musica Ecclesiastica (studium naukowe w zakresie szeroko pojętej kościelnej kultury muzycznej)
 • Organy Śląska Opolskiego (studium artystyczno-naukowe w zakresie instrumentarium i muzyki organowej)
 • Musica Silesiae (studium artystyczno-naukowe w zakresie śląskiego dorobku kompozytorskiego),
 • Śląska Fermata (seria wywiadów-rzek ze śląskimi muzykami kościelnymi),

a także:

Poza seriami wydano również szereg unikatowych opowiadań edukacyjnych dla dzieci, pozycji duszpasterskich oraz tomików poezji i płyt CD. 

 

Wydawnictwa uhonorowane zostały także nominacjami i nagrodami, przyznanymi m.in.: przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich:

 • Wyróżnienie Feniks 2018 za płytę Solum Car*l*men – na organach gra Jaroslav Tůma – Pokój, ewangelicki kościół Księżnej Zofii (Organy Śląska Opolskiego, vol. 18).
 • Wyróżnienie Feniks 2019 za książkę O organach z dziećmi i dla dzieci autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka.
 • Feniks Specjalny "Muzyczny" 2020dla Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu: stanowi uhonorowanie dokonań w zakresie animowania kultury i sztuki muzycznej poprzez wykształcenie kilku pokoleń organistów i dyrygentów zespołów śpiewaczych. Jest wyrazem uznania dla roli jaką instytut odegrał w budowaniu profesjonalnej kadry wspierającej funkcjonowanie Kościoła, promocję edukacji i rozwoju artystycznego poprzez muzykę oraz młodych talentów muzycznych i popularyzowanie muzyki chóralnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży
 • Feniks Specjalny 2021 dla ks. dr. hab. Grzegorza Poźniaka – Dyrektora Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opoludowód uznania dla dorobku naukowego i popularyzatorskiego Laureata w obszarze muzyki organowej, którego działalność badawcza koncentruje się wokół zagadnień muzyki liturgicznej, prawodawstwa muzyczno-liturgicznego, organoznawstwa i historii muzyki organowej Śląska. Swoją pasję do dźwięków i nut realizuje także na polu promowania popularnej muzyki religijnej.
 • Wyróżnienie Feniks 2021 za płytę Sonare Deo et populo – na organach gra Wacław Golonka – Łambinowice, kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny (Organy Śląska Opolskiego, vol. 26).
 • Wyróżnienie Feniks 2021 za płytę Improvisationes – na organach gra Markus Rupprecht – Tarnów Opolski, kościół pw. św. Marcina Biskupa (Organy Śląska Opolskiego, vol. 27).
 • Wyróżnienie Feniks 2021 za serię wydawniczą W służbie...: W służbie SłowaW służbie metaforyW służbie dźwiękuW służbie muzyki autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka.

Organem opiniodawczym w zakresie działalności Wydawnictwa jest Rada Wydawnicza, w skład której wchodzą:

ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO – przewodniczący (kwestie merytoryczne);

Eugeniusz Kowalcze – przewodniczący (kwestie drukarsko-techniczne);

Pracownicy Zakładu Badań Naukowych DIMK

Pracownicy Katedry Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego – głos doradczo-opiniujący

Ewelina Szendzielorz – sekretarz

 

 

Zapraszamy na FanPage naszych wydawnictw!