Fortepian i Podstawowe Kształcenie Muzyczne

 

 

3-letni kierunek kształcenia rozwijający warsztat gry na fortepianie oraz wiedzę ogólnomuzyczną. W jego ramach słuchacze nabywają także niezbędne wiadomości i umiejętności z obszaru zasad muzyki i kształcenia słuchu.

 

Plan nauczania: