DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Wokalistyka

Nowy kierunek w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej: 

Wokalistyka

 

Przedmiotem dwuletniego studium Wokalistyki jest Piosenka Religijna. Program kształcenia na tym kierunku obejmuje zajęcia z fortepianu, zasad muzyki, kształcenia słuchu, emisji głosu, interpretacji tekstu, a także takie przedmioty jak „repertuar” czy „zespoły wokalne”. Ponadto studenci Wokalistyki uczą się podstaw liturgiki oraz prawodawstwa liturgicznego. Dzięki takiej konstrukcji programu studiów student m.in. nabywa podstawowe umiejętności w zakresie zasad muzyki, czytania nut, pracy z klawiaturą fortepianu, a także uczy się posługiwania swoim głosem, wyrażania emocji w śpiewie, interakcji z instrumentem czy przygotowywania programu koncertowego.

Kierunek adresowany jest do osób zainteresowanych śpiewem piosenki religijnej odznaczających się predyspozycjami muzycznymi.