Opoliensis Musica Ecclesiastica

seria wydawnicza ukazująca się pod redakcją ks. dr. hab. Grzegorza Poźniaka, prof. UO

 

 

Officium defunctorum

Publikacja Officium defunctorum w języku polskim po Soborze Watykańskim II przygotowana przez s. Monikę Dolores Nowak PDDM otwiera serię Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej Opoliensis Musica Ecclesiastica, będąc pierwszym materialnym dowodem aktywności Pracowni Badań Naukowych DIMK. W obliczu braku naukowej analizy opracowań muzycznych oficjum za zmarłych w języku polskim, powstałych po Soborze Watykańskim II, zrodziła się idea napisania niniejszej monografii na ten temat, z uwzględnieniem nie tylko aspektów liturgiczno-teologicznych, ale szczególnie muzykologicznych. Publikacja przedstawia zmiany, jakich dokonano w strukturze officium divinum podczas reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, a także ustala genezę oraz ukazuje analizę teologiczną odnowionych tekstów. W trakcie powstawania książki autorka postawiła sobie za cel odnalezienie wszystkich przekładów na język polski posoborowego oficjum żałobnego. Dzięki temu publikacja prezentuje ich klasyfikację oraz analizę muzyczną, co poszerza zasób posoborowych kompozycji poddanych temu procesowi.

  

 

Działalność organmistrzowska firmy LUX z Lądka-Zdroju

Drugą publikację serii Opoliensis Musica Ecclesiastica stanowi praca Andrzeja Prasała pt. Działalność organmistrzowska firmy „Lux” z Lądka-Zdroju. Przedstawia warsztat organmistrzowski Josepha i Franza Luxów, omawiając jego losy oraz zbudowane instrumenty. Przyczynia się do odkrywania kolejnych „białych plam” na mapie, jakże bogatego, śląskiego budownictwa organowego. Jest efektem wytrwałej, a zarazem żmudnej pracy autora podczas gromadzenia informacji. Ujawnia nieznane dotąd fakty oraz nieodkryte obszary działalności organmistrzowskiej na śląskiej ziemi. Wnosi tym samym cenny wkład w polską literaturę przedmiotu w kontekście badań organoznawczych, uzupełniając ją o fachową monografię zakładu organmistrzowskiego. Na uznanie zasługuje również profesjonalne wydanie i szata graficzna publikacji. Tekstowi towarzyszą natomiast liczne, kolorowe ilustracje.

 

 

Pulchrum habitavit in nobis

Zbiór Pulchrum habitavit in nobis stanowi pierwsze wydawnictwo nutowe Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, a zarazem trzeci numer serii Opoliensis Musica Ecclesiastica. Publikacja zawiera różnorodne opracowania znanych i mniej znanych kolęd, które przygotowali wykładowcy DIMK. Zróżnicowanie w zakresie aparatu wykonawczego proponowanego w zbiorze repertuaru umożliwi muzykom kościelnym różnych specjalności odnalezienie dla siebie inspirujących i pomocnych kompozycji. W przedstawionych propozycjach znajdują się bowiem kolędy przeznaczone do wykonywania przez chóry: mieszany, chłopięcy i jednorodny, a także rozbudowane opracowania organowe oraz z przeznaczeniem dla zespołu dętego. Zbiór w zamyśle stanowi również zaproszenie do wspólnego kolędowania, w różnych formach i na różnych płaszczyznach, które pomoże lepiej przeżyć i zrozumieć Wielką Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Poprzez niniejszą publikację rodzina Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu pragnie dzielić się radością płynącą z Bożego Narodzenia, która uwidocznia się również w realizacji jej codziennej misji, zawierającej się w haśle „Uczymy piękna”.

 

 

Oblicza kultury muzycznej katedry Podwyższenia Krzyża Świętego

w Opolu po 1945 r.

Prezentujemy czwartą pozycję serii wydawniczej DIMK Opoliensis Musica EcclesiasticaOblicza kultury muzycznej katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu po 1945 roku autorstwa Eweliny Szendzielorz to książka skupiająca się na najnowszym rozdziale życia muzycznego opolskiego kościoła katedralnego jako najważniejszego w regionie centrum uprawiania, rozwoju i pielęgnowania religijnej sztuki muzycznej. Pozycja przybliża sylwetki animatorów życia muzyczno-liturgicznego w powojennej historii: duszpasterzy, organistów i dyrygentów, odbywające się tam celebracje i wydarzenia, a także działające zespoły muzyczne. Praca została wyróżniona w konkursie o Nagrodę im. Jana i Wojciecha Wawrzynków. 

 

  

Rola muzyki w formacji do kapłaństwa

Seria wydawnicza Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu – Opoliensis Musica Ecclesiastica – przedkłada polskiemu czytelnikowi piąty wolumin, którym jest praca ks. Piotra Borowiaka, pt. Rola muzyki w formacji do kapłaństwa. Studium teologiczno-muzykologiczne na przykładzie Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. To książka, która mierzy się z niezwykle ważną dla kultury Kościoła katolickiego kwestią. Jest nią próba uchwycenia zależności pomiędzy procesem formacji do kapłaństwa realizowanym w seminarium duchownym a jednym z elementów tego wychowawczego kształtowania przyszłego księdza – formacją muzyczną. Punktem odniesienia dla niniejszych rozważań stało się opolskie seminarium duchowne, zakorzenione w śląskich tradycjach muzyczno-kościelnych, które na przestrzeni lat doczekało się również swoich własnych dróg formacji.

 

 

Antoni Sapalski (1822–1890). Życie i działalność organmistrzowska na terenie Krakowa

Prezentujemy kolejny numer naszej serii wydawniczej Opoliensis Musica Ecclesiastica. Książka, pt. Antoni Sapalski (18221890). Życie i działalność organmistrzowska na terenie Krakowa, autorstwa Piotra Matogi stanowi kompletną monografię dostarczającą informacji na temat bliżej nieopracowanego dotąd krakowskiego organmistrza. Lektura przybliża nie tylko sylwetkę budowniczego organów, ale także jego rzemiosło oraz działalność. Omówione zostały wybudowane przez niego nowe instrumenty, jak również przeprowadzone remonty. Niniejsza pozycja przedkłada ponadto charakterystykę jego sztuki organmistrzowskiej prezentując wielość powstałych instrumentów, jak również rozwiązania techniczne, prezentowane dyspozycje czy prospekty organowe.  

  

 

Powojenne losy firmy organmistrzowskiej Berschdorf z Nysy

W wydawnictwie SINDRUK-DIMK ukazał się siódmy wolumin serii Opoliensis Musica Ecclesiastica. Książka ks. Grzegorza Poźniaka, pt. Powojenne losy firmy organmistrzowskiej „Berschdorf” z Nysy, odtwarza nieznane dotąd dzieje nyskiej firmy organmistrzowskiej, wnosząc tym samym cenny wkład w historię śląskiego budownictwa organowego. To jedyna w swoim rodzaju pozycja, bazująca na osobistych zapiskach członków rodziny Berschdorfów. Pamiętniki będące świadkami dramatu wojny oraz rodzinnej tułaczki stanowią niezwykłe świadectwo, przedkładające losy warsztatu organmistrzowskiego, ale także doskonale zarysowują postać Carla Berschdorfa – jego osobowość, przemyślenia, pobożność i styl bycia. Niezwykłym ubogaceniem książki są ponadto odnalezione w rodzinnym archiwum, niepublikowane dotąd fotografie, a także sporządzony katalog wybudowanych instrumentów. Publikacja dostarcza również informacji na temat życia i działalności organmistrzowskiej Norberta Berschdorfa, którego losy do tej pory pozostawały w mroku przeszłości. Zapraszamy do odkrycia kolejnego rozdziału śląskiego organmistrzostwa! Zapraszamy na szczególne spotkanie z rodziną Berschdorfów – do jej wewnątrzrodzinnego świata, relacji i przeżyć! Zapraszamy do wyjątkowej lektury!

 

 

Carl Julius Adolph Hoffmann  Litaniae Lauretanae, Ave maris stella, 

Regina coeli

W wydawnictwie SINDRUK-DIMK, jako ósmy wolumin naszej serii Opoliensis Musica Ecclesiastica, ukazała się kolejna pozycja nutowa. Tym razem jest to krytyczne opracowanie utworów maryjnych Carla Juliusa Adolpha Hoffmanna – opolskiego kompozytora I połowy XIX w., organisty i dyrygenta kościoła Krzyża Świętego w Opolu (dziejsza katedra opolska). Niniejszy zbiór, przygotowany na podstawie zachowanych manuskryptów, tworzą trzy kompozycje wokalno-instrumentalne, przeznaczone na chór i orkiestrę: Litaniae Lauretanae, Ave maris stella oraz Regina coeli, poprzedzone rysem biograficznym, a także opatrzone notą edytorską, opisem źródeł oraz komentarzem rewizyjnym. Publikacja przygotowana została pod redakcją Eweliny Szendzielorz. Zapraszamy na spotkanie z muzyką i muzykaliami XIX-wiecznego Opola! 

 

 

Organy jako źródło inspiracji: Odrodzenie giganta 

(Paryż - Watykan - Licheń)

 

W wydawnictwie SINDRUK-DIMK, jako dziewiąty numer serii Opoliensis Musica Ecclesiastica, ukazała się monografia autorstwa Michała Szostaka: Organy jako źródło inspiracji: Odrodzenie giganta (Paryż - Watykan -  Licheń). Jest to pozycja dwujęzyczna (synoptyczna), stanowiąca wydanie albumowe z płytą CD.

 

 

Tadeusz Rajkowski. Działalność organmistrzowska

W wydawnictwie SINDRUK-DIMK, jako dziesiąty numer serii Opoliensis Musica Ecclesiastica, ukazała się monografia, autorstwa Pawła Pasternaka, pt. Tadeusz Rajkowski. Działalność organmistrzowska. Praca dokumentuje działalność organmistrzowską Tadeusza Rajkowskiego (1917–2005) – organmistrza z Włocławka, ucznia i zięcia Stefana Truszczyńskiego, autora wynalazków i posiadacza patentów z dziedziny budownictwa organowego (wiatrownica membranowa, wiatrownica skrzyniowo-zasuwowa), pionera powrotu do budowy organów z trakturą mechaniczną w Polsce. Książka omawia historię i organizację firmy oraz przedstawia szczegółowy wykaz jej prac. 

 

 

Johann Mathias Vinzenz Haas (1812–1899) 

 – działalność organmistrzowska na Opolszczyźnie

Jedenasty wolumin serii wydawniczej Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu Opoliensis Musica Ecclesiastica stanowi monografia będąca efektem badań naukowych ks. Grzegorza Poźniaka nad zagadnieniem życia i działalności głubczyckiego organmistrza, którego losy dotąd pozostawały bliżej nieznane. Książka Johann Mathias Vinzenz Haas (1812–1899) – działalność organmistrzowska na Opolszczyźnie. Studium źródłoznawcze na podstawie zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu po raz pierwszy przedkłada literaturze przedmiotu biografię oraz konteksty działalności organmistrzowskiej i organoznawczej tytułowego bohatera, a ponadto kataloguje kolejne opusy instrumentów składających się na jego warsztat i rzemiosło. Całość zawartych w ramach niniejszej publikacji wiadomości poparta została gruntowną kwerendą archiwalną oraz opracowaniem i prezentacją dokumentów źródłowych. Zapraszamy na spotkanie z nowoodkrytym rozdziałem śląskiego budownictwa organowego w wydawnictwie SINDRUK-DIMK!

 

 

Twórczość mszalna Moritza Brosiga (1815–1887)

W wydawnictwie SINDRUK-DIMK ukazała się dwunasta pozycja z serii wydawniczej Opoliensis Musica Ecclesiastica. Monografia autorstwa Eweliny Szendzielorz, pt. Twórczość mszalna Moritza Brosiga (1815–1887), stanowi pierwsze tak szerokie w literaturze przedmiotu opracowanie, dotyczące życia i twórczości pochodzącego z Opolszczyzny kompozytora, organisty i kapelmistrza katedry wrocławskiej, który swoją działalnością wyznaczał kierunki rozwoju mszy orkiestrowej oraz twórczości muzyczno-kościelnej na XIX-wiecznym Śląsku. Obok biografii wspomnianego twórcy, historycznych kontekstów jego muzyczno-kompozytorskiej działalności oraz muzykologicznej analizy jego cykli mszalnych niniejsza publikacja prezentuje Brosiga jako teoretyka muzyki kościelnej, który wbrew panującym tendencjom nie wahał się przedkładać i konsekwentnie realizować jej odmiennej, autorskiej wizji. 

 

 

Firma organmistrzowska Berschdorf z Nysy.

 Arkana i pryncypia warsztatu

Niezmiernie miło nam zaprezentować monografię stanowiącą trzynasty numer serii wydawniczej Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu Opoliensis Musica Ecclesiastica. Książka ukazująca się pod redakcją ks. Grzegorza Poźniaka, pt. Firma organmistrzowska „Berschdorf” z Nysy. Arkana i pryncypia warsztatu, wieńczy badania nad historią i działalnością wspomnianej firmy oraz jej rzemiosłem organmistrzowskim, będąc zarazem czwartą pozycją książkową, odkrywającą losy rodzinnego zakładu organmistrzowskiego oraz kolejne rozdziały jego aktywności. Niniejsza monografia uzupełnia dotychczasowy stan wiedzy o szczegóły konstrukcyjne instrumentów, charakteryzujące budowane przez ten warsztat organy. Treści książki dopełniają informacje na temat organizacji i sposobów pracy biura firmowego, a całość wieńczy dodatek historyczny, w którym znajdują się uzupełnienia dotychczasowej wiedzy na temat działalności Berschdorfów o nowe, nieznane dotąd fakty.