DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu w różnych przedziałach wiekowych:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

 
Opoliensis Musica Ecclesiastica

seria wydawnicza ukazująca się pod redakcją ks. dr. hab. prof. UO Grzegorza Poźniaka

 

 

Officium defunctorum

Publikacja Officium defunctorum w języku polskim po Soborze Watykańskim II przygotowana przez s. Monikę Dolores Nowak PDDM otwiera serię Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej Opoliensis Musica Ecclesiastica, będąc pierwszym materialnym dowodem aktywności Pracowni Badań Naukowych DIMK. W obliczu braku naukowej analizy opracowań muzycznych oficjum za zmarłych w języku polskim, powstałych po Soborze Watykańskim II, zrodziła się idea napisania niniejszej monografii na ten temat, z uwzględnieniem nie tylko aspektów liturgiczno-teologicznych, ale szczególnie muzykologicznych. Publikacja przedstawia zmiany, jakich dokonano w strukturze officium divinum podczas reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, a także ustala genezę oraz ukazuje analizę teologiczną odnowionych tekstów. W trakcie powstawania książki autorka postawiła sobie za cel odnalezienie wszystkich przekładów na język polski posoborowego oficjum żałobnego. Dzięki temu publikacja prezentuje ich klasyfikację oraz analizę muzyczną, co poszerza zasób posoborowych kompozycji poddanych temu procesowi.

  

 

Działalność organmistrzowska firmy LUX

Drugą publikację serii Opoliensis Musica Ecclesiastica stanowi praca Andrzeja Prasała pt. Działalność organmistrzowska firmy „Lux” z Lądka-Zdroju. Przedstawia warsztat organmistrzowski Josepha i Franza Luxów, omawiając jego losy oraz zbudowane instrumenty. Przyczynia się do odkrywania kolejnych „białych plam” na mapie, jakże bogatego, śląskiego budownictwa organowego. Jest efektem wytrwałej, a zarazem żmudnej pracy autora podczas gromadzenia informacji. Ujawnia nieznane dotąd fakty oraz nieodkryte obszary działalności organmistrzowskiej na śląskiej ziemi. Wnosi tym samym cenny wkład w polską literaturę przedmiotu w kontekście badań organoznawczych, uzupełniając ją o fachową monografię zakładu organmistrzowskiego. Na uznanie zasługuje również profesjonalne wydanie i szata graficzna publikacji. Tekstowi towarzyszą natomiast liczne, kolorowe ilustracje.

 

 

Pulchrum habitavit in nobis

Zbiór Pulchrum habitavit in nobis stanowi pierwsze wydawnictwo nutowe Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, a zarazem trzeci numer serii Opoliensis Musica Ecclesiastica. Publikacja zawiera różnorodne opracowania znanych i mniej znanych kolęd, które przygotowali wykładowcy DIMK. Zróżnicowanie w zakresie aparatu wykonawczego proponowanego w zbiorze repertuaru umożliwi muzykom kościelnym różnych specjalności odnalezienie dla siebie inspirujących i pomocnych kompozycji. W przedstawionych propozycjach znajdują się bowiem kolędy przeznaczone do wykonywania przez chóry: mieszany, chłopięcy i jednorodny, a także rozbudowane opracowania organowe oraz z przeznaczeniem dla zespołu dętego. Zbiór w zamyśle stanowi również zaproszenie do wspólnego kolędowania, w różnych formach i na różnych płaszczyznach, które pomoże lepiej przeżyć i zrozumieć Wielką Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Poprzez niniejszą publikację rodzina Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu pragnie dzielić się radością płynącą z Bożego Narodzenia, która uwidocznia się również w realizacji jej codziennej misji, zawierającej się w haśle „Uczymy piękna”.

 

 

Oblicza kultury muzycznej katedry Podwyższenia Krzyża Świętego
w Opolu po 1945 r.

Prezentujemy czwartą pozycję serii wydawniczej DIMK Opoliensis Musica EcclesiasticaOblicza kultury muzycznej katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu po 1945 roku autorstwa Eweliny Szendzielorz to książka skupiająca się na najnowszym rozdziale życia muzycznego opolskiego kościoła katedralnego jako najważniejszego w regionie centrum uprawiania, rozwoju i pielęgnowania religijnej sztuki muzycznej. Pozycja przybliża sylwetki animatorów życia muzyczno-liturgicznego w powojennej historii: duszpasterzy, organistów i dyrygentów, odbywające się tam celebracje i wydarzenia, a także działające zespoły muzyczne. Praca została wyróżniona w konkursie o Nagrodę im. Jana i Wojciecha Wawrzynków. Książka ukazała się w wydawnictwie SINDRUK-DIMK (100 pkt. MNiSW).