DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu w różnych przedziałach wiekowych:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

 
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

Organista

 

opisorganista 

PROGRAM NAUCZANIA

 Rok I

 zasady muzyki

kształcenie słuchu

emisja głosu

śpiew liturgiczny

fortepian - zajęcia indywidualne

 

Rok II

zasady muzyki

kształcenie słuchu

historia muzyki średniowiecza i renesansu

prawodawstwo muzyczno-liturgiczne

śpiew liturgiczny

liturgika - rok liturgiczny

chór

organy (literatura muzyczna oraz praktyka muzyczno-liturgiczna) - zajęcia indywidualne

 

Rok III

 harmonia (ćwiczenia w grupach)

teoria chorału gregoriańskiego

historia muzyki baroku i klasycyzmu

chór

liturgika - liturgia Eucharystii

organy (literatura muzyczna oraz praktyka muzyczno-liturgiczna) - zajęcia indywidualne

 

Rok IV

 harmonia (ćwiczenia w grupach)

historia muzyki romantyzmu i wspołczesnej

liturgika - liturgia sakramentów

formy muzyki religijnej

schola gregoriańska

literatura organowa

organoznawstwo

organy (literatura muzyczna oraz praktyka muzyczno-liturgiczna) - zajęcia indywidualne

 

Rok V

 harmonia (ćwiczenia w grupach)

muzyka popularna

historia muzyki polskiej

literatura muzyki organowej

podstawy improwizacji

organy (literatura muzyczna oraz praktyka muzyczno-liturgiczna) - zajęcia indywidualne

praktyka podczas Mszy św.

schola gregoriańska

formy muzyki religijnej

 

ROZSZERZONY TOK NAUCZANIA

Dwóch nauczycieli prowadzących przedmioty:

1. Literatura muzyki organowej (45 min. w tygodniu)
2. Praktyka liturgiczno-muzyczna z elementami improwizacji organowej (45 min. w tygodniu)

Propozycja dotyczy roczników: II-V

Pisemne zobowiązanie się do rozszerzonego toku nauki dotyczy całego semestru.

 

HARMONIA

Konsultacje: Środa - Czwartek: 14.45-15.30

Konkurs harmoniczny: odbywa się w każdym semestrze; opiekunem konkursu jest mgr Michał Blechinger.

 

PRAKTYKA MUZYCZNO-LITURGICZNA

Każdy uczeń roczników II-V przygotowuje 1 pieśń w transpozycji na każdy semestr.

Na egzaminie dyplomowym obowiązuje 10 pieśni w transpozycji.

 

EGZAMINY I ZALICZENIA

Egzamin (zaliczenie) odbywa się w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

Termin poprawkowy

 W SEMESTRZE ZIMOWYM w trakcie trwania zajęć semestru letniego;

  do wskazanej w terminarzu daty ostatecznego oddania indeksów.

   W SEMESTRZE LETNIM    we wrześniu nowego roku szkolnego;

  do wskazanej w terminarzu daty ostatecznego oddania indeksów.

Przełożenie egzaminu na terminy poza czas sesji egzaminacyjnej związane jest z koniecznością przedstawienia podania o przeniesienie egzaminu (bezwzględnie z podpisem prowadzącego zajęcia).

Podanie o przeniesienie terminu egzaminu/zaliczenia 

 

Zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej egzaminy i zaliczenia odbywające się poza powyższymi regułami i w innych od obowiązujących terminów przeprowadza się zgodnie ze wskazaniami Rady Pedagogicznej.

Wynik egzaminu komisyjnego jest ostateczny.