Organista - poziom zaawansowany

 

 

 

 

3-letni kierunek Organista – poziom zaawansowany przeznaczony jest dla osób, które ukończyły poziom podstawowy kształcenia organistowskiego, zdobywając dyplom III kategorii muzyka kościelnego, i pragną rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie wykonawstwa literatury organowej, improwizacji i harmonii.

 

Absolwenci kierunku Organista  poziom zaawansowany posiadają umiejętności muzyczno-liturgiczne, uprawniające do wykonywania zadań muzyka kościelnego w Kościele Rzymskokatolickim, a także są przygotowani do podjęcia nauki na szczeblach szkolnictwa wyższego. 

 

Plan nauczania:

  

 

 

 

ROZSZERZONY TOK NAUCZANIA

 

Dwóch nauczycieli prowadzących przedmioty:

1. Literatura muzyki organowej (45 min. w tygodniu)
2. Praktyka liturgiczno-muzyczna z elementami improwizacji organowej (45 min. w tygodniu)

 

Realizacja rozszerzonego toku nauczania następuje po przedłożeniu pisemnego zobowiązania

się do jego podjęcia, co możliwe jest w dowolnym momencie trwania nauki.

 

 

EGZAMINY I ZALICZENIA

Egzamin (zaliczenie) odbywa się w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

 

Termin poprawkowy

 

 W SEMESTRZE ZIMOWYM z początkiem semestru letniego;

  do wskazanej w terminarzu daty ostatecznego oddania indeksów.

   W SEMESTRZE LETNIM    we wrześniu nowego roku szkolnego;

  do wskazanej w terminarzu daty ostatecznego oddania indeksów.

 

Przełożenie egzaminu na terminy poza czas sesji egzaminacyjnej związane jest z koniecznością przedstawienia uzasadnionego podania o przeniesienie egzaminu (bezwzględnie z podpisem prowadzącego zajęcia).

 

Podanie o przeniesienie terminu egzaminu/zaliczenia 

 

Zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej egzaminy i zaliczenia odbywające się poza powyższymi regułami i w innych od obowiązujących terminów przeprowadza się zgodnie ze wskazaniami Rady Pedagogicznej.

Wynik egzaminu komisyjnego jest ostateczny.