Instrumentarium_test

Tu będą instrumenty!

Schola Cantorum Opoliensis


 

Chór mieszany został założony we wrześniu 2014 roku i działa przy Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu. Od października 2015 roku przyjął nazwę „Schola Cantorum Opoliensis”, a dyrygentami są Anna Sikora i Tadeusz Eckert. Zespół zajął 3. miejsce w kategorii G Muzyka Sakralna podczas 7-go Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego CRACOVIA CANTANS w Krakowie (2016), został zarejestrowany na płycie z serii „Magister et Discipuli DIMK” („Missa in D in honorem St. Antonii de Padua”, op. 90, M. Filke) (2015) oraz na debiutanckiej płycie „Spotkania” ks. Grzegorza Poźniaka (2016). W 2017 roku chór reprezentował Opolszczyznę w siedzibie Ambasady RP podczas dorocznego „Kulturalnego Domu Polski Południowej”, wydarzenia zorganizowanego przez DPP w Brukseli pod patronatem Artura Orzechowskiego, Ambasadora RP w Królestwie Belgii. W 2017 roku nagrał płytę kolędową „...i Piękno zamieszkało między nami”. Ogromnym prestiżem stał się udział w 14. Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Mundus Cantat w Sopocie, który odbył się w maju 2018 r. Zespół zdobył bowiem uznanie w oczach międzynarodowego jury  wyróżniając się wśród wysokiej klasy zespołów z wielu krajów. Nagrodzony został: złotym dyplomem w kategorii A – Muzyka Sakralna, srebrnym dyplomem w kategorii B – Muzyka Świecka, pierwszą nagrodą w kategorii BS – Muzyka Kaszubska oraz nagrodą publiczności. 

Fenomen chóru stanowi fakt, że liczy on obecnie blisko 60 chórzystów, których łączy wspólna pasja do muzyki, śpiewu oraz wspólnych spotkań. Prócz regularnych spotkań na próbach, grupa bierze udział w licznych koncertach, występując w kraju i za granicą: w Polsce, Czechach, Niemczech i Belgii. Zespół miał okazję ponadto koncertować na deskach Filharmonii Opolskiej.

 

Zapraszamy na FanPage chóru

 

 

 

Dwuletni kierunek podyplomowy jest doskonałym uzupełnieniem wykształcenia pasjonatów muzyki chóralnej oraz orkiestry dętej. Kierunek jest adresowany dla absolwentów szkół organistowskich oraz osób posiadających kwalifikacje muzyka kościelnego III kategorii, które są zainteresowane prowadzeniem kościelnych zespołów śpiewaczych lub orkiestr dętych.

 


 

Kurs Psałterzystów

 

 Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu!

                                                                        (Ps 138,1)

Zadaniem psałterzysty jest wykonywanie psalmu lub innej pieśni biblijnej zamieszczonej między czytaniami. Aby psałterzysta mógł poprawnie pełnić swoją funkcję, powinien koniecznie posiąść sztukę wykonywania psalmodii oraz zdobyć umiejętność prawidłowej wymowy i dykcji (OWMR 102).

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza osoby świeckie i konsekrowane do udziału w Kursie Psałterzystów, którego celem jest kompetentne przygotowanie muzyczne oraz formacja osób wykonujących psalmy responsoryjne podczas Eucharystii. 

 

Program kursu obejmuje sobotnie spotkania formacyjne (wg wskazanego termnarza), podczas których uczestnicy wysłuchają wykładów z biblistyki, liturgiki, prawodawstwa muzyczno-liturgicznego i muzyki liturgicznej oraz wezmą udział w ćwiczeniach z emisji głosu (indywidualnej i zbiorowej), pozwalających im podnieść swoje umiejętności wokalne, a także poznać zasób melodii psalmowych. 

 

Koszt całego kursu wynosi 270 zł (płatność jednorazowym przelewem bankowym na konto podane na stronie DIMK do końca listopada; tytuł przelewu: imię i nazwisko, Kurs Psałterzystów).

 

Całość zwieńczy uroczyste błogosławieństwo do pełnienia funkcji psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym, które nastąpi po zdanym egzaminie końcowym. 

 

Terminarz spotkań:

 • 25 listopada 2023 r.
 • 16 grudnia 2023 r.
 • 3 lutego 2024 r.
 • 9 marca 2024 r. 
 • 20 kwietnia 2024 r.
 • 23 maja 2024 r. – egzamin końcowy
 • 15 czerwca 2024 r. – błogosławieństwo do pełnienia funkcji psałterzysty

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2023 r. w biurze DIMK, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej. Chętni do udziału w kursie kandydaci proszeni są o wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego. Do formularza należy dołączyć opinię duszpasterza.

 

 

Więcej informacji:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 77 44 11 509

www.dimk.diecezja.opole.pl

www.facebook.com/DIMK.Opole 

www.twitter.com/DIMKopole

www.instagram.com/DIMK.Opole

 

 

 

Duszpasterstwo

Zapraszamy wkrótce.

Podkategorie

 • Wydawnictwo

   

   Wydawnictwo SINDRUK-DIMK jest owocem współpracy

  Zakładu Poligraficznego SINDRUK i Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu.

    

  W jego ofercie znajdują się monografie naukowe, prace popularnonaukowe i dydaktyczne, publikacje duszpasterskie, tomiki poezji, literatura dziecięca, edycje nutowe, prace zbiorowe, czasopisma, foldery i wydawnictwa okazjonalne, a także płyty CD. 

   

  Zakres działalności Wydawnictwa SINDRUK-DIMK obejmuje:

  • publikowanie i rozpowszechnianie dorobku naukowo-badawczego pracowników Pracowni Badań Naukowych DIMK;

  • prowadzenie naukowych i naukowo-artystycznych serii wydawniczych;

  • wydawanie pozycji edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych;

  • dokumentacja fonograficzna zabytkowego instrumentarium organowego Śląska Opolskiego;

  • utrwalanie dorobku polskiej kultury muzycznej w postaci publikacji książkowych
   i płytowych ze szczególnym uwzględnieniem jej śląskiego kontekstu;

  • wspieranie rozwoju polskiej literatury dziecięcej poprzez ogłaszanie ogólnopolskich konkursów literackich oraz promowanie zwycięskich pozycji;

  • utrwalanie dorobku kompozytorskiego w postaci edycji nutowych;

  • nawiązywanie współpracy na polu międzynarodowym w zakresie prowadzonych badań naukowo-artystycznych;

  • promowanie publikacji Wydawnictwa poprzez udział w ogólnopolskich targach książki, aktywność w mediach tradycyjnych i społecznościowych, organizowanie konferencji naukowych, a także bieżące publikowanie nowości wydawniczych.

  ·    

  Wśród proponowanych publikacji na szczególną uwagę zasługują serie wydawnicze:

  • Opolienses Musica Ecclesiastica (studium naukowe w zakresie szeroko pojętej kościelnej kultury muzycznej)
  • Organy Śląska Opolskiego (studium artystyczno-naukowe w zakresie instrumentarium i muzyki organowej)
  • Musica Silesiae (studium artystyczno-naukowe w zakresie śląskiego dorobku kompozytorskiego),
  • Śląska Fermata (seria wywiadów-rzek ze śląskimi muzykami kościelnymi),

  a także:

   

  Poza seriami wydano również szereg unikatowych opowiadań edukacyjnych dla dzieci, pozycji duszpasterskich oraz tomików poezji i płyt CD. 


  Wydawnictwa uhonorowane zostały także nominacjami i nagrodami, przyznanymi m.in.: przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich:

  • Wyróżnienie Feniks 2018 za płytę Solum Car*l*men – na organach gra Jaroslav Tůma – Pokój, ewangelicki kościół Księżnej Zofii (Organy Śląska Opolskiego, vol. 18).
  • Wyróżnienie Feniks 2019 za książkę O organach z dziećmi i dla dzieci autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka.
  • Feniks Specjalny "Muzyczny" 2020 dla Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu: stanowi uhonorowanie dokonań w zakresie animowania kultury i sztuki muzycznej poprzez wykształcenie kilku pokoleń organistów i dyrygentów zespołów śpiewaczych. Jest wyrazem uznania dla roli jaką instytut odegrał w budowaniu profesjonalnej kadry wspierającej funkcjonowanie Kościoła, promocję edukacji i rozwoju artystycznego poprzez muzykę oraz młodych talentów muzycznych i popularyzowanie muzyki chóralnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży
  • Feniks Specjalny 2021 dla ks. dr. hab. Grzegorza Poźniaka – Dyrektora Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu: dowód uznania dla dorobku naukowego i popularyzatorskiego Laureata w obszarze muzyki organowej, którego działalność badawcza koncentruje się wokół zagadnień muzyki liturgicznej, prawodawstwa muzyczno-liturgicznego, organoznawstwa i historii muzyki organowej Śląska. Swoją pasję do dźwięków i nut realizuje także na polu promowania popularnej muzyki religijnej.
  • Wyróżnienie Feniks 2021 za płytę Sonare Deo et populo na organach gra Wacław Golonka – Łambinowice, kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny (Organy Śląska Opolskiego, vol. 26).
  • Wyróżnienie Feniks 2021 za płytę Improvisationes – na organach gra Markus Rupprecht – Tarnów Opolski, kościół pw. św. Marcina Biskupa (Organy Śląska Opolskiego, vol. 27).
  • Wyróżnienie Feniks 2021 za serię wydawniczą W służbie...: W służbie SłowaW służbie metaforyW służbie dźwiękuW służbie muzyki autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka.

  Organem opiniodawczym w zakresie działalności Wydawnictwa jest Rada Wydawnicza, w skład której wchodzą:

  ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO – przewodniczący (kwestie merytoryczne);

  Eugeniusz Kowalcze – przewodniczący (kwestie drukarsko-techniczne);

  Pracownicy Zakładu Badań Naukowych DIMK

  Pracownicy Katedry Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego – głos doradczo-opiniujący

  Ewelina Szendzielorz – sekretarz

   

   

   

  Zapraszamy na FanPage naszych wydawnictw!