DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu w różnych przedziałach wiekowych:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

 
Pracownia Badań Naukowych

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, działając w oparciu o swój statut oraz dostrzegając potrzebę naukowego opisu historii i teraźniejszości szeroko pojętej muzyki kościelnej, z dniem 25 kwietnia 2017 r. powołał do istnienia wewnętrzną strukturę – Pracownię Badań Naukowych. 

 

♪♫ ♪ ♪

 

Prowadzone w ramach jej aktywności eksploracje naukowe są w szczególności owocem troski o dobrostan dziedzictwa religijno-kulturowego. Ich zakres obejmuje głównie dziedziny: nauk humanistycznych, nauk teologicznych oraz sztuki. Najchętniej podejmowanymi obszarami badań i refleksji naukowych są natomiast: monodia liturgiczna, chorał gregoriański, organoznawstwo i historia budownictwa organowego, historia muzyki kościelnej, dzieje śląskiej kultury muzycznej, wychowawcza rola muzyki oraz formacja muzyczna.

 

♪♫ ♪ ♪

 

Okazją do naukowej wymiany myśli stają się natomiast kolejne publikacje będące efektem działalności Pracowni Badań Naukowych DIMK, a także udział jej przedstawicieli w konferencjach, sympozjach oraz innych wydarzeniach naukowo-artystycznych.

 

  ♪♫ ♪ ♪

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami 

 

 ♪♫ ♪ ♪

 

 

 

 

 

Struktura Pracowni Badań Naukowych 

Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu 

 

 

 

 

dr Andrzej Prasał

Kierownik Pracowni Badań Naukowych DIMK,

organolog

 

 

 

ks. dr hab. Robert Bernagiewicz

muzykolog, gregorianista

 

 

 

 

ks. dr Piotr Borowiak

teolog, liturgista

 

  

  

mgr Ewelina Szendzielorz

muzykolog