DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu w różnych przedziałach wiekowych:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

 
Serie płytowe

 

Ważnym aspektem naszej działalności wydawniczej są wydania płytowe. Stanowią one rodzaj dokumentacji fonograficznej, której celem jest utrwalanie dziedzictwa śląskiej kultury muzycznej. Ich zadaniem jest rejestrowanie brzmienia zabytkowych instrumentów, twórczości śląskich kompozytorów oraz warsztatu wykonawczego solistów i zespołów. Owocem podejmowanych starań stały się trzy stale poszerzane o nowe woluminy serie płytowe, a także albumy ukazujące się poza seriami wydawniczymi. 

 

 

Organy Śląska Opolskiego

 ♪♫ ♪ ♪ 

Musica Silesiae

 ♪♫ ♪ ♪ 

Magister et Discipuli

 ♪♫ ♪ ♪ 

Albumy poza seriami