Magister et Discipuli

 

Do tworzenia niniejszej serii zaproszeni zostali uczniowie oraz wykładowcy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, którzy prezentują w ten sposób wzajemną współpracę oraz nabyte dotychczas umiejętności. Seria ma charakter wewnątrzszkolny.