Musica Silesiae

 

Zachowane do dziś świadectwa bogactwa i różnorodności śląskiej kultury muzycznej domagają się nie tylko dokumentacji i analiz, ale również prezentacji w formie koncertów czy nagrań. Wtedy bowiem dopiero możemy uzyskać pełny obraz jej piękna i spojrzeć na nią całościowo, jako na znaczącą część wspólnego, europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nie do przecenienia jest w tym kontekście rola Śląska jako kulturowego pomostu między Wschodem i Zachodem oraz pomiędzy Południem i Północą. Ideą niniejszej serii stała się promocja muzyki śląskiej. Na poszczególnych woluminach prezentowana jest twórczość rodzimych kompozytorów, działających na przestrzeni lat, aż po czasy współczesne.