DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu w różnych przedziałach wiekowych:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

 
Musica Silesiae

 

Zachowane do dziś świadectwa bogactwa i różnorodności śląskiej kultury muzycznej domagają się nie tylko dokumentacji i analiz, ale również prezentacji w formie koncertów czy nagrań. Wtedy bowiem dopiero możemy uzyskać pełny obraz jej piękna i spojrzeć na nią całościowo, jako na znaczącą część wspólnego, europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nie do przecenienia jest w tym kontekście rola Śląska jako kulturowego pomostu między Wschodem i Zachodem oraz pomiędzy Południem i Północą. Ideą niniejszej serii stała się promocja muzyki śląskiej. Na poszczególnych woluminach prezentowana jest twórczość rodzimych kompozytorów, działających na przestrzeni lat, aż po czasy współczesne.