DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu w różnych przedziałach wiekowych:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

 
Chór uczniowski

Uczniowie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej kształcący się na kierunku Organista na II i III roku biorą udział w próbach Chóru uczniowskiego realizując następujący program nauczania:

  1. Podstawy emisji głosu (postawa, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia dykcyjne, ćwiczenia emisyjne).
  2. Nauka śpiewu w wielogłosie  (kanony dwu- trzy- czterogłosowe).
  3. Czytanie nut a’vista.
  4. Czytanie partytur chóralnych.
  5. Śpiew pieśni liturgicznych w układzie 3 i 4 głosowym.
  6. Śpiew chóralny a capella, z akompaniamentem organowym i orkiestrowym.
  7. Przygotowanie repertuaru okolicznościowego (śpiewy podczas liturgii święceń kapłańskich, mszy inauguracyjnych, dni skupienia dla muzyków kościelnych oraz koncertów).