DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Chór uczniowski

Uczniowie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej kształcący się na kierunku Organista na II i III roku biorą udział w próbach Chóru uczniowskiego realizując następujący program nauczania:

  1. Podstawy emisji głosu (postawa, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia dykcyjne, ćwiczenia emisyjne).
  2. Nauka śpiewu w wielogłosie  (kanony dwu- trzy- czterogłosowe).
  3. Czytanie nut a’vista.
  4. Czytanie partytur chóralnych.
  5. Śpiew pieśni liturgicznych w układzie 3 i 4 głosowym.
  6. Śpiew chóralny a capella, z akompaniamentem organowym i orkiestrowym.
  7. Przygotowanie repertuaru okolicznościowego (śpiewy podczas liturgii święceń kapłańskich, mszy inauguracyjnych, dni skupienia dla muzyków kościelnych oraz koncertów).