DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwa DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to cztery specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

oraz Żeński Chór Międzyzakonny
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

Tadeusz Gałuszka przechodzi na emeryturę

 

W niedzielę 24 listopada w parafii pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich podczas Mszy św. o godz. 11.30 nastapiło pożegnanie Tadeusza Gałuszki – muzyka kościelnego, przez 50 lat związanego z parafią.

 

Fot. Agnieszka Pospiszyl

Tadeusz Gałuszka urodził się 23 VII 1942 r. w Frydrychowicach koło Wadowic. W 1960 r. ukończył Salezjańską Szkołę Organistowską w Przemyślu. Pierwszą pracę jako organista podjął w Tarnowie. Tam uczył się także śpiewu solowego. Następnie pracował w Głębinowie koło Nysy. 1 VIII 1963 r. na prośbę ks. Faustyna Zbaniuszka – ówczesnego proboszcza parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, objął tam funkcję organisty. Prowadził również chór parafialny i scholę dziecięcą. W 1980 r. ks. bp A. Nossol powołał go na członka Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej. Aktywnie współpracował przy redakcji I wydaniu Chorału Opolskiego. W latach 1980–2003 był nauczycielem muzyki w Studium Organistowskim (Studium Muzyki Kościelnej) w Opolu. Przez pewien czas pracował również w Domu Kultury w Strzelcach Opolskich.

Tekst za Gazetką parafialną parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich