Dyrektor DIMKu prezesem SMPK

Dnia 11 września 2013 r. na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych odbyły się demokratyczne wybory. Na prezesa wybrany został dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej – ks. dr hab. Grzegorz Poźniak.

Serdecznie gratulujemy!