DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwa DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to cztery specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

oraz Żeński Chór Międzyzakonny
Alleluja! Chrystus zmartwychwstan jest!

Przed nami piękne święta Wielkanocy. Czas, w którym dobro zwycięża nad złem świata. Czas, w którym króluje Bóg żywy. Życzę z całego serca całej Radzie Pedagogicznej Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, naszym uczniom i wszystkim muzykom kościelnym diecezji opolskiej, aby te Święta były dla nas najgłębszym doświadczeniem wiary – prawdziwym spotkaniem z Miłością Boga. Życzę dużo pokoju serca, zdrowia, odpoczynku i radości!

Służba muzyka kościelnego jest często wymagająca wielu poświęceń. Doświadczamy tego szczególnie wtedy, kiedy stół celebracji liturgicznych jest bardzo bogato zastawiony. Jest tak niewątpliwie w Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc.

Papież Franciszek w jednej ze swoich wypowiedzi wyraził myśl, która może stać się piękną motywacją dla naszych działań: Starajcie się w tych dniach wchodzić z coraz większą wiarą w Bożą logikę, w logikę krzyża, która nie jest przede wszystkim logiką cierpienia i śmierci, ale miłości i dawania siebie, przynoszącą życie.

Życzę błogosławionej Paschy Jezusa Chrystusa!

Ks. Grzegorz Poźniak,

Dyrektor DIMK