DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Alleluja! Chrystus zmartwychwstan jest!

Przed nami piękne święta Wielkanocy. Czas, w którym dobro zwycięża nad złem świata. Czas, w którym króluje Bóg żywy. Życzę z całego serca całej Radzie Pedagogicznej Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, naszym uczniom i wszystkim muzykom kościelnym diecezji opolskiej, aby te Święta były dla nas najgłębszym doświadczeniem wiary – prawdziwym spotkaniem z Miłością Boga. Życzę dużo pokoju serca, zdrowia, odpoczynku i radości!

Służba muzyka kościelnego jest często wymagająca wielu poświęceń. Doświadczamy tego szczególnie wtedy, kiedy stół celebracji liturgicznych jest bardzo bogato zastawiony. Jest tak niewątpliwie w Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc.

Papież Franciszek w jednej ze swoich wypowiedzi wyraził myśl, która może stać się piękną motywacją dla naszych działań: Starajcie się w tych dniach wchodzić z coraz większą wiarą w Bożą logikę, w logikę krzyża, która nie jest przede wszystkim logiką cierpienia i śmierci, ale miłości i dawania siebie, przynoszącą życie.

Życzę błogosławionej Paschy Jezusa Chrystusa!

Ks. Grzegorz Poźniak,

Dyrektor DIMK