DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu w różnych przedziałach wiekowych:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

 
Remont DIMK

Diecezja Opolska od lipca 2017 r. realizuje projekt związany z dokończeniem prac na II piętrze kamienicy współfinansowany ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź. Przedmiotowy zakres prac obejmować będzie dokończenie prac w części pomieszczeń, w tym m.in.: wykonanie nowych ścian działowych i wyburzenie ścianek zgodnie z projektem, wykonanie instalacji elektrycznej i modernizację oświetlenia, modernizację instalacji sanitarnych pod przebudowę, modernizację instalacji CO i wymianę grzejników, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, uniepalnienie stopni klatki schodowej, wykonanie nowych okładzin ścian i podłóg, malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, zakup i wymianę drzwi w części pomieszczeń. Planowany termin zakończenia prac projektowych przypada na 30 października b.r.

 

  więcej...  

 

Z początkiem maja 2017 r. Diecezja Opolska rozpoczęła II etap prac remontowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7. Zakres przedmiotowy prac obejmuje przebudowę części I piętra budynku ze zmianą sposobu użytkowania na działalność edukacyjno-kulturalną Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury. Jego celem jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej Instytutu oraz podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do jego oferty kulturalnej. Niezwykle istotnym jest także podniesienie bezpieczeństwa i estetyki obiektu, zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie potencjału Instytutu w realizacji celów statutowych na poziomie współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej oraz dostosowanie działalności do standardów europejskich. Prace remontowe będą obejmowały m.in. wyburzenie niektórych ścian, wymianę drzwi, modernizację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, CO, wymianę urządzeń sanitarnych, remont parkietu, malowanie itp.

   więcej...  

 

W połowie kwietnia 2017 r. Diecezja Opolska rozpoczęła prace remontowe na II piętrze budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem zadania jest podtrzymanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej realizowane poprzez przystosowanie do pełnienia nowych funkcji 3 pomieszczeń w kamienicy zlokalizowanej w centrum Opola, a przez to stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej na rzecz mniejszości niemieckiej w ramach Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej (jednostki wyodrębnionej organizacyjnie w ramach działalności diecezji opolskiej). Niezwykle istotnym jest także podniesienie bezpieczeństwa i estetyki obiektu, zwiększenie potencjału Instytutu w realizacji celów statutowych na poziomie współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej oraz dostosowanie działalności do standardów europejskich.

Prace remontowe obejmować będą: wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, wymianę instalacji CO, zamontowanie na sufitach i ścianach płyt kartonowo-gipsowych, remont posadzek, zakup i ułożenie wykładziny bądź paneli podłogowych oraz pomalowanie pomieszczeń. 

Realizacja zadania umożliwi podjęcie przez Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej działań na rzecz mniejszości niemieckiej związanych z promowaniem rodzimej kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem liturgii sprawowanej w wielu kościołach diecezji opolskiej w języku niemieckim. Kształcić się tu będą organiści, zespoły śpiewacze, kapelmistrzowie orkiestry dętej, dyrygenci oraz inne osoby zainteresowane pogłębianiem rodzimych tradycji muzycznych. Edukacja odbywać się będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Episkopat programem nauczania na różnych poziomach zaawansowania, składającego się z przedmiotów zasadniczego kształcenia muzycznego oraz przedmiotów specjalistycznych dla muzyków reprezentujących mniejszość niemiecką bądź pracujących na rzecz mniejszości niemieckiej. W miejscu tym będą się także odbywały koncerty służące zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej oraz podtrzymywaniu i rozwojowi języka regionalnego. 

     więcej... 

 

 

Wspomóż remont budynku DIMK

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

ul. Grunwaldzka 7

45-054 Opole

nr konta: 89 1240 5178 1111 0010 4117 7892

z dopiskiem:

darowizna na remont DIMK